วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิธีเปลี่ยน รักเธอ ให้เป็น รักแท้ และวิธีสร้าง คู่บุญ


กระบวนการเปลี่ยน "รักเธอ" เป็น "รักแท้"

💝รักแท้💝 โดย "ท่านติช นัท ฮันห์"

💟 ประการที่หนึ่ง เข้าใจ 

: เมื่อเราสามารถให้เวลา อย่างตั้งใจ ในการเฝ้าสังเกตอย่างลึกซึ้ง สัมผัสถึงความรู้สึกที่แท้จริงของคนรักได้ เราจึงสามารถเข้าถึงใจ สามารถทำให้คนที่รักมีความสุขได้อย่างแท้จริง ความสุขอาจไม่ใช่เพียงเกิดจากการเป็นคนที่ถูกรัก แต่เป็นความสุขจากการที่ทำให้คนรักมีความสุขด้วย💟 ประการที่สอง ช่วยเหลือ 

: ความรู้สึกหวังดีอาจไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องแสดงออกว่ารัก ด้วยความรู้และความเข้าใจ ที่สำคัญในการฝึกฝนเพื่อช่วยเหลือคนที่รัก ให้เกิดการแปรเปลี่ยน พ้นจากสภาวะที่เป็นทุกข์ ก็คือ การฝึกฝนกำลังสติของเราเอง💟 ประการที่สาม มีความสุข 

: หากไม่มีความสุขในรัก หากทนทุกข์ ร้องไห้กับความรักอยู่เสมอ หรือ ทำให้คนรักร้องไห้อยู่เสมอ นั่นไม่ใช่รักที่แท้

รักที่แท้ ให้ความสุข ความเบิกบานกับผู้ที่มีความรัก เมื่อรู้สึกเบิกบานในความรัก นั่นคือ รักที่แท้💟️ ประการที่สี่ มีที่ว่าง

: รักที่แท้ช่วยนำอิสรภาพมาให้แก่คนที่รัก ไม่ใช่แต่เพียงภายนอกจิตใจ แต่หมายความรวมถึงอิสรภาพภายในจิตใจของคนที่เรารักด้วย เมื่อเรามีพื้นที่ว่างในหัวใจ มีพื้นที่ให้คนที่รักมีอิสระ นั่นจึงคือ รักที่แท้


(ขอบคุณที่มาบทความจากเว็บ runWISDOM.com)

------------------

ใหม่เมืองเอก สรุป

จากที่ผมได้อ่านบทความเรื่องรักแท้ ของท่านติช นัท ฮันห์ แล้ว

ผมสรุปคร่าว ๆ ว่า รักแท้ ก็คือ ความปรารถนาให้คนที่เรารักมีความสุข และช่วยให้คนที่เรารักพ้นทุกข์ นั่นเอง ซึ่งตรงกับหลักธรรมในเรื่อง ความเมตตาและความกรุณา  ซึ่งอยู่ในหลักพรหมวิหาร 4

ฉะนั้น หากเรารักใคร ก็จงเมตตาและกรุณาต่อคนที่เรารัก นะครับ นั่นเท่ากับเป็นการฝึกจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปด้วย

-----------------------

วิธีสร้างคู่บุญ โดย ดังตฤณกล่าวโดยสรุปจากข้อเขียนคุณดังตฤณ นักเขียนบทความความรักแนวธรรมะชื่อดัง

ก็คือ เมื่อเกิดความรักมักเกิดความคาดหวังจากคนที่เรารัก แล้วถ้าไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง ก็มักเกิดโทสะขึ้นในจิต

ดังนั้นถ้าอยากให้ได้คู่บุญที่ควรคู่ ก็พึงใช้ความรักที่มีในการระงับโทสะในตนเอง ก็จะเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปด้วย

คลิกอ่าน กฎแห่งความรัก บุพเพสันนิวาสตามหลักพุทธศาสนา