วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ ฉบับการ์ตูน10นาที


สงครามเก้าทัพ ซึ่งเป็น สงครามครั้งสุดท้ายระหว่าง ทัพอาณาจักรไทย กับ ทัพอาณาจักรพม่า ได้เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พ.ศ.2328 หลังสร้างกรุงรัตนโกสินทร์แค่เพียง 3 ปีเท่านั้น

พม่าจัดทัพมา 9 ทัพ แต่ฝ่ายไทยจัดแค่ 4 ทัพไปรับมือ จนได้ชัยชนะ

แอนิเมชั่น เรื่อง สงคราม 9 ทัพ แค่ 10 นาทีจบ

----------------------

แถมด้วย ประวัติสงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีจุดเริ่มต้นสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่เยอรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชาวปาเลสไตน์ในกาซ่า ฉลองชัยชนะหลังข้อตกลงยุติหยุดยิงระยะยาว


อิสราเอล กับ ฮามาส ได้ข้อยุติหยุดยิงระยะยาวแล้ว

สรปยอดผู้เสียชีวิต มีชาวปาเลสไตน์ ตาย 2,413 คน ส่วนชาวอิสราเอลตายแค่ 69 คน

แต่ชาวปาเลสไตน์ ได้ออกมาฉลองชัยชนะ
ในขณะที่ชาวอิสราเอลไม่ฉลอง แถมอยากให้นายกรัฐมนตีอิสราเอลลาออกด้วยซ้ำ

ผมไม่ขอวิจารณ์อะไรมาก มาดูคลิปข่าวสั้น ๆ ดีกว่าครับ แต่หยุดสงครามได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ก็ถือว่าดีที่สุด
คลิป ชาวยิว-ปาเลสไตน์ ทำไอซ์บัคเก็ตแนวใหม่ เพื่อกระตุ้นเห็นผลสงครามชาวปาเลสไตน์ เขาไม่ได้มองเหมือนที่เรามอง

คนไทยอาจมองว่า ฝ่ายปาเลสไตน์คนตายตั้งเยอะ จะชนะได้ยังไง

นั่นเพราะเรามองในมุมมองของเรา แต่ถ้าเราเป็นชาวปาเลสไตน์ เราอาจมองอีกแบบนึง

คนไทยอาจมองและตัดสินที่จำนวนผู้เสียชีวิต

แต่ชาวปาเลสไตน์เชามองที่เจตนาว่า เขาได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นักเศรษฐศาสตร์จี้ ปตท.คืนท่อก๊าซ และวัตถุประสงค์การปฏิรูปพลังงาน"เราไม่ได้เรียกร้องให้ราคาพลังงานถูกลง แต่เราเรียกร้องให้ราคาพลังงานที่เป็นธรรมแก่ประชาชน"

นักวิชาการด้านเศษฐศาสตร์ที่สนับสนุนเครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงาน จี้ให้ ปตท.คืนท่อก๊าซให้เป็นของรัฐ

ย้ำ! การมีส่วนร่วมภาคประชาชนคือสิ่งสำคัญในการปฏิรูปพลังงาน พร้อมหารูปแบบการเคลื่อนไหวแบบใหม่หลังจากที่ทหารมีคำสั่งให้หยุดเดินรณรงค์เพราะละเมิดกฎอัยการศึกเดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมเคลื่อนไหวกับเครือข่ายขาหุ้นปฏิรูปพลังงานให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสว่า

การเคลื่อนไหวของเครือข่ายขาหุ้นฯ นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้อง 5 เรื่อง

เรื่องแรก คือ การเปลี่ยนระบบการให้สัมปทานปิโตเลียมจากเดิมที่ใช้ระบบสัมปทาน เป็นระบบแบ่งปันผลผลิต

เรื่องที่ 2 คือ ให้ ปตท.คืนท่อก๊าซธรรมชาติทั้งหมด ทั้งบนบกและในทะเล ตามที่ศาลปกครองวินิจฉัยไว้

เรื่องที่ 3 คือ ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม และก๊าซธรรมชาติให้เป็นธรรม

เรื่องที่ 4 คือ การจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องให้ความสำคัญกับการเปรียบเทียบระหว่างการใช้พลังงานหมุนเวียนกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

เรื่องที่ 5 คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปฏิรูปพลังงาน และการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านพลังงาน

นายเดชรัตน์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ศาลมีคำสั่งให้ ปตท.คืนท่อก๊าซทั้งหมด แต่ ปตท.ยังไม่ได้คืนส่วนที่เป็นท่อในทะเล จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบว่า ปตท. คืนท่อก๊าซครบถ้วนแล้วหรือไม่

ซึ่งความเป็นจริงแล้วสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยทำรายงานการคืนท่อก๊าซของ ปตท. แต่ยังไม่มีการนำรายงานฉบับนั้นออกมาเผยแพร่ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ

ซึ่งที่ผ่านมา ปตท.ให้ข้อมูลว่า ท่อก๊าซในทะเลไม่จำเป็นต้องคืน เพราะอยู่ในเขตนอก 12 ไมล์ทะเลซึ่งอยู่นอกอำนาจทางกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วพบว่าอำนาจอธิปไตยของไทยครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะด้วย

ส่วนข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างราคาพลังงาน และระบบสัมปทาน นั้นต้องเริ่มที่ให้รัฐเปลี่ยนแปลงนโยบาย เพื่อให้ปตท.ปฏิบัติตามนโยบายนั้น

สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ นายเดชรัตน์เสนอให้มีการพิจารณายกเลิกกองทุนน้ำมันอย่างเป็นขั้นตอน

เนื่องจากกองทุนน้ำมันสร้างภาระให้ผู้ใช้น้ำมัน และทำให้เกิดการบิดเบือนราคา รวมถึง ก๊าซหุ้งต้มควรจัดสรรให้ภาคครัวเรือนก่อน แล้วค่อยจัดสรรให้ภาคปิโตรเคมี ซึ่งควรได้ใช้แบบเดียวกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ไม่ใช่ว่า ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับ ปตท.แล้วได้สิทธิพิเศษด้านราคา

สำหรับความกังวลว่าหากขึ้นราคาก๊าซในภาคปิโตรเคมี จะสร้างภาระให้ประชาชนภายหลังหรือไม่นั้น ?

นายเดชรัตน์กล่าวว่า ต้องปรับความคิดใหม่ว่า ก๊าซทั้งหมดเป็นของประชาชน ปตท.เป็นเพียงผู้รับมาดำเนินการ ซึ่งสิ่งที่ ปตท.พยายามชี้แจงมาตลอด คือ ธุรกิจปิโตรเคมี สร้างมูลค่าเพิ่มสูงมาก จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องซื้อวัตถุดิบราคาต่ำกว่าที่ประชาชนซื้อ ควรซื้อในราคาเดียวกัน

ซึ่งปัจจุบันการใช้ก๊าซหุ้งต้มของธุรกิจปิโตเคมีนั้นไม่ต้องเสียภาษีท้องถิ่นหรือภาษีสรรพสามิต ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างราคาที่ไม่เป็นธรรม

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมียังเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมากอีกด้วย

ในส่วนของการเคลื่อนไหวของเครือข่ายขาหุ้นฯ นายเดชรัตน์มองว่า การที่ทหารออกคำสั่งให้หยุดการเดินรณรงค์จาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ถึง กรุงเทพฯ นั้นแสดงให้เห็นว่าภาครัฐมอง การเดินรณรงค์ให้ข้อมูลประชาชน แจกเอกสารเป็นภัยคุกคามต่อรัฐ

เครือข่ายฯ จึงต้องหาว่าวิธีที่เหมาะสมกับการให้ข้อมูลประชาชนในช่วงที่ยังมีการประกาศกฎอัยการศึกและไม่อยากให้มีการใช้อำนาจมาปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน


วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไพรินทร์ ซีอีโอ ปตท. แถเรื่องท่อก๊าซแต่กลับตายน้ำตื้น


จากปัญหาท่อก๊าซ ที่ ปตท. จะขอแปรรูปท่อก๊าซ เป็นบริษัทเอกชน อ้างว่าเพื่อความคล่องตัว เพื่อโน่นเพื่อนี่ ตามแต่ที่มันอยากจะอ้าง

แต่ปัญหามันมีอยู่ว่า ซีอีโอ ปตท. ได้อ้างว่า ท่อก๊าซในส่วนที่ศาลปกครองเคยตัดสิน ปตท.ได้คืนแก่รัฐไปหมดแล้ว แต่ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น เป็นส่วนที่ ปตท. ลงทุนสร้างใหม่และไม่ได้อยู่บนแผ่นดินไทย ท่อก๊าซเหล่านั้นย่อมเป็นของ ปตท. 100 % ซึ่ง ปตท. จะเอาแปรรูปแยกเป็นบริษัทท่อก๊าซใหม่ ก็ย่อมทำได้

แถม CEO ปตท. ยังอ้างว่า เพราะท่อก๊าซของ ปตท. อยู่ไกลกว่า 12 ไมล์ทะเล ท่อก๊าซส่วนนี้จึงไม่ได้ใช้อำนาจรัฐในการให้ได้มาซึ่งที่ดินในการวางท่อ ดังนั้น ท่อก๊าซในส่วนนี้จึงไม่ใช่ของรัฐ ไม่ใช่ของคนไทย แต่เป็นของ ปตท.

ลองดูคลิปข่าวและอ่านคำพูดของนายไพรินทร์ CEO ปตท.พูด ก่อนครับ


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

"ปตท.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ศาลปกครองแสดงความชัดเจนที่เป็นข้อยุติเกี่ยวกับกรณี ปตท.คืนท่อก๊าซธรรมชาติให้กับกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งศาลตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจากปัจจุบันสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า ปตท.คืนท่อก๊าซธรรมชาติให้กับกระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน สร้างความเดือดร้อนให้กับ ปตท.เป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัยไปแล้ว และยืนยันว่า ปตท.ได้คืนท่อก๊าซครบถ้วนแล้ว ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสมัยนั้น ก็ได้รับทราบการคืนท่อก๊าซอย่างถูกต้องแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ไม่ทราบว่าศาลจะแสดงความชัดเจนอย่างไร และเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ แต่ ปตท.อยากให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อยุติปัญหาความสับสนของสังคมในขณะนี้ ส่วนกรณีข้อเรียกร้องให้ ปตท.คืนท่อก๊าซในทะเลอ่าวไทย ให้กลับมาเป็นสาธารณะสมบัติของชาติด้วยนั้น ขอยืนยันว่าท่อก๊าซของ ปตท.ในอ่าวไทย ตั้งอยู่นอกเขตน่านน้ำไทย ซึ่งตามกฎหมายสากล แต่ละประเทศจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของน่านน้ำได้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล 

ดังนั้นท่อก๊าซจึงเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในน่านน้ำสากล การจะเอาคืนคงต้องมีการตีความกันใหม่ ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา ปตท.เป็นผู้ลงทุนท่อก๊าซในทะเลเองทั้งหมด ไม่ได้อำนาจรัฐไปรอนสิทธิ์ประชาชนแต่อย่างใด แต่หากจะให้เรื่องดังกล่าวยุติคงต้องเป็นหน้าที่ของศาลเป็นหลักเช่นกัน

ขณะนี้สังคมเกิดความไม่เข้าใจ และถามถึงคำวินิจฉัยของศาลในอดีต ที่ศาลมีคำสั่งให้ ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลัง เพื่อให้ตกเป็นสมบัติของชาติ สังคมเวลานี้ระบุว่า ปตท.คืนท่อก๊าซไม่ครบถ้วน ในขณะที่ศาลได้วินิจฉัยไปแล้วว่า ปตท.คืนครบแล้ว ดังนั้นอยากให้ศาลเข้ามายุติปัญหาดังกล่าว และให้ทุกฝ่ายยอมรับ เพราะหากวันนี้ไม่ยึดคำวินิจฉันของศาล ก็ไม่รู้ว่าสังคมจะยึดถืออะไรเป็นหลัก” นายไพรินทร์กล่าว.

-------------

กรุณาจำตัวเลข 12 ไมล์ทะเล ของซีอีโอ ปตท. ไว้นะครับ

ซึ่งต่อมา ตัวเลข 12 ไมล์ทะเลนี่แหละ คือ ประเด็นสำคัญของการหักล้าง

---------------

"สนา" แย้ง ซีอีโอ ปตท. มั่วมโนท่อส่งก๊าซฯในทะเลเป็นของ ปตท. ยกประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ประกอบความเห็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริต ยันแม้ท่อส่งก๊าซฯวางอยู่เลยระยะ 12ไมล์ทะเล ก็ยังเป็นสาธารณสมบัติของชาติ เพราะตามกฏบัติสหประชาชาติเขต200ไมล์ทะเลเป็นไหล่ทวีปซึ่งเป็นอธิปไตยของประเทศเจ้าของไหล่ทวีปนั้น

วันนี้(23ส.ค.) น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว รสนา โตสิตระกูล ด้วยการยกความเห็นของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริต ประกอบกับเอกสารประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

เพื่อโต้แย้งคำให้สัมภาษณ์ของนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซีอีโอปตท. เมื่อวันที่21 สิงหาคม 2557 ที่ว่า "ท่อส่งก๊าซฯในทะเลไม่ได้ใช้อำนาจมหาชนในการรอนสิทธิ์ และไม่มีกฎหมายไทยบังคับใช้ได้เกิน 12 ไมล์ทะเล ดังนั้นท่อส่งก๊าซฯในทะเลจึงเป็นของ ปตท..."

น.ส.รสนา ระบุว่าได้หารือประเด็นนี้กับอดีตรองประธานศาลฎีกา เพราะท่านเคยเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาเกี่ยวกับประเด็นพื้นที่ 200 ไมล์ทะเลที่เป็นพื้นที่ไหล่ทวีป ท่านตอบดิฉันว่า

"ผมเคยให้ความเห็นไว้ในสมัยที่ผมเป็นที่ปรึกษาฯว่า แม้ว่าท่อวางอยู่เลยระยะ 12ไมล์ทะเลซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจก็ยังเป็นสาธารณสมบัติของชาติ เพราะตามกฏบัตรสหประชาชาติเขต200ไมล์ทะเลเป็นไหล่ทวีปซึ่งเป็นอธิปไตยของประเทศเจ้าของไหล่ทวีปนั้นๆ ดังนั้นเมื่อ ท่อดังกล่าววางอยู่ในรัศมีไหล่ทวีปของประเทศไทย ท่อเหล่านั้นจึงเป็นสมบัติของชาติ จนบัดนี้ผมก็ยังยืนยันความเห็นเดิมอยู่ครับ"

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่สับสนไปกับข้อมูลที่ซีอีโอปตท.สื่อสารผ่านสื่อกระแสหลักโดยขาดข้อมูลที่ถูกต้อง มีเอกสารประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2524 ข้อ1 ระบุว่า "เขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย ได้แก่บริเวณที่อยู่ถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย มีความกว้าง 200 ไมล์ทะเล..."

ข้อ 2 จำกัดความเขตเศรษฐกิจจำเพราะ ว่า มีสิทธิอธิปไตยที่จะแสวงหาผลประโยชน์ จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนทะเลและใต้ทะเล ตลอดจนเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่าน การวางสายเคเบิลและต่อใต้น้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ

---------------

ลองฟังคุณวีระ สมความคิด พูดเรื่องท่อก๊าซบ้าง

ถ้าพอมีเวลา อยากให้ทุกท่านได้ฟังที่คุณวีระพูดจนจบ คุณวีระบอกว่า ปตท.คืนท่อก๊าซแค่บนบกเท่านั้น แต่ท่อก๊าซในทะเล ปตท.ยังไม่ได้คืนให้แก่รัฐ

และดูเหมือนว่า ปตท.จะต้องจ่ายค่าเช่าท่อก๊าซแก่รัฐ หลังจากได้คืนท่อก๊าซให้แก่รัฐแล้ว ตามคำตัดสินของศาลปกครอง

แต่ดูเหมือนจนวันนี้ ปตท. ไม่เคยจ่ายค่าเช่าท่อก๊าซ แต่กลับใช้ฟรีมาตลอด

ที่ผมชอบอีกเหตุผลที่คุณวีระเล่าก็คือ คุณรสนามีหลักฐานหลายอย่าง แต่ไปเอาผิด ปตท. ไม่ได้ เพราะคุณรสนา ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง

เพราะผู้เสียหายโดยตรงคือ กระทรวงการคลัง ที่ ปตท. ไม่ยอมคืนท่อก๊าซให้ครบถ้วน แต่กระทรวงการคลังในรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็กลับเอื้อประโยชน์ให้ ปตท.

ซึ่งคุณวีระ บอกว่า จะฟ้องกระทรวงการคลัง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอน2014/08/23 “วีระ”เลขาธิการ คปต.ท้าพิสูจน์ความจริง ปตท.คืนท่อก๊าซไม่ครบ ?

วีระ สมความคิด เลขาธิการ คปต.ท้าพิสูจน์ความจริง ปตท.คืนท่อก๊าซไม่ครบ หลังแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งชาติเป็น ปตท.ตั้งแต่ปี 2544 ชี้ตัวละครเดิมกับกระบวนยักยอกและแยกตั้งบ­ริษัทท่อส่งก๊าซที่ปิยสวัสดิ์อ้างมติ ครม.เมื่อ 13ปีที่แล้ว

วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปช­ั่น ชี้ว่าตนเองเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ได้เข้ามาจั­บเบาะแสความไม่ชอบมาพากลของมหากาพย์การแปร­รูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็น บมจ. ปตท. สำเร็จในยุครัฐบาลทักษิณ ที่อ้างรัฐบาลไทยต้องทำตามทำตาม” พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542”ซึ่งกฏหมาย 1 ใน 11 ฉบับที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของหนังสือแสดง­เจตจำนงขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF ( Letter of Intent)

ขณะนั้นในปี 2545 วีระดำเนินการฟ้องร้องผู้เกี่ยวข้องกับการ­แปรรูป ปตท.ที่เอาเจ้าหน้ารัฐ กระทรวงพลังงาน เช่น วิเศษ จูภิบาล และเชิดพงษ์ ศิริวิทย์ เข้ามาเป็นผู้บริหาร ปตท.และได้ฟ้อง


คลิกอ่าน นักเศรษฐศาสตร์ จี้ปตท.คืนท่อก๊าซ และวัตถุประสงค์การปฏิรูปพลังงานคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อันตรายกับการทำ Ice Bucket ที่ไม่ระวัง อาจถึงตาย


การทำ Ice bucket หรือการเทน้ำผสมน้ำแข็งราดตัวในสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ทำไมต้องใช้น้ำผสมน้ำแข็งราดตัว ในการทำ Ice Bucket Challenge ?

การเอาน้ำเย็นเจี๊ยบราดหัวตัวเอง ทำให้รู้สึกตัวสั่นจนควบคุมไม่ได้ เป็นการสะท้อนกลับไปยังโรค ALS ที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้จนไปถึงระบบการหายใจได้ลำบาก

คลิกที่รูปข้างล่างเพื่อดูเหตุการณ์คลิปแรก ลือกันว่าเด็กคนนี้ตายแล้ว แต่เพราะสำนักข่าวที่เสนอข่าวรายแรกนี้ ชอบกุข่าวให้คนแตกตื่น ผู้คนส่วนใหญ่จึงเชื่อว่า เด็กคนนี้ยังไม่ตาย


ส่วนคลิปต่อมา ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์เชื่อว่า ผู้หญิงคนนี้เธอตายแล้ว จากการทำ Ice Bucket แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจน
แต่จากทั้งสองคลิป ไม่ว่าผู้เล่น Ice Bucket ทั้งสองรายจะตายจริงหรือไม่ แต่คลิปก็น่ากลัวมาก ถ้าไม่ตายก็ต้องถึงกับบาดเจ็บหนักแน่ ๆ

ดูไว้ให้เป็นอุทธาหรณ์กันนะครับ ว่า จะเล่นอะไรก็อย่าเล่นแผลง ๆ และอย่าประมาท

--------------------

หัวใจหลักของการทำ Ice Bucket

หัวใจหลักของการทำ Ice Buucket คือ การบริจาคเพื่อการกุศล

อย่างที่สหรัฐอเมริกา ผู้ที่ทำ Ice Bucket จะต้องบริจาคเงิน 10 ดอลล่าห์เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

แต่ถ้าไม่ทำ Ice Bucket ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำท้า ก็ต้องบริจาคเงินจำนวนมากกว่าเดิม 10 เท่า นั่นคือ ต้องบริจาคเงิน 100 ดอลล่าห์ ช่วยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแทน (โรค ALS)

ถ้าคนไทยจะเล่น Ice Bucket ก็อย่าลืมประเด็นเรื่องต้องบริจาคเพื่อการกุศลด้วยล่ะ ไม่ใช่เล่นเอาเท่ เอามันส์อย่างเดียว แต่ไม่ทำการกุศล เพราะไม่งั้น ผมว่า มันน่าละอายนะ

เพราะที่เมืองไทยลอกมาแต่ไม่กติกาที่แน่นอนเหมือนที่สหรัฐอเมริกา เพราะไม่รู้ว่า ที่เล่นและท้ากันนั้น บริจาคเงินเพื่อการกุศลคนละเท่าไหร่ เพราะไม่มีใครบอกในคลิป

และถ้าไม่ทำตามคำท้า ก็ต้องบริจาคมากกว่า 10 เท่า

ฉะนั้นสรุปง่าย ๆ ว่า ถ้าคุณรับคำท้า เอาน้ำเย็นราดตัว คุณก็ต้องบริจาค 300 บาทเข้าการกุศล (ซึ่งตอนนี้ทางสถาบันประสาทวิทยา ก็ได้เปิดกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรค ALS แล้ว)

แต่ถ้าไม่รับคำท้าภายใน 24 ชม. ก็ต้องบริจาค 3 พันบาท !!

----------------

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุน สถาบันประสาทวิทยา มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา เป็นตัวกลางในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ยากไร้ทั้งหมด

บริจาคได้ที่เลขที่บัญชี 026-430-952-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-354-6118.

ถ้าไม่แน่ใจในข้อมูลนี้ก็ไปดูได้ที่ http://www.thairath.co.th/content/444546


คลิกที่รูปเพื่อขยาย


วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ซวยแล้ว ผักผลไม้มาตรฐาน Q กลับมีสารตกค้างมากที่สุดในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา จะมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือ Q mark สีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคสังเกตเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ เพื่อจะได้ซื้ออาหารที่มีมาตรฐานปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน สารเคมีและยาฆ่าแมลง

ซึ่งเครื่องหมายสินค้าคุณภาพ Q mark นี้ นี้ออกโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 


สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โฆษณาให้คนไทยเวลาเลือกซื้ออาหารให้ดูสัญลักษณ์ Q รับรองความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่า ตรา Q คือเครื่องหมายรับประกันว่า คุณจะเจอสารตกค้างมากที่สุด !!

----------------------

ตรวจพบอาหารมาตรฐาน Q mark มีสารตกค้างมากที่สุด 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยการสุ่มเก็บตัวอย่างผัก-ผลไม้ เพื่อหาสารเคมีตกค้างปี 2557

พบผัก-ผลไม้ที่ได้รับตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีสารตกค้างสูงถึงร้อยละ 87.5 ซึ่งมากกว่าผัก-ผลไม้ ที่วางขายในตลาดทั่วไปนายพชร แก้วกล้า ผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่าจากการสุ่มเก็บตัวอย่างผัก-ผลไม้ เพื่อหาสารเคมีตกค้างปี 2557 จาก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และยโสธร รวม 118 ตัวอย่าง ซึ่งผลการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พบว่าผักผลไม้เกินครึ่งหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยพบการตกค้างที่เกินมาตรฐาน MRL หรือ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กำหนดในสินค้าเกษตรของไทย มากถึงร้อยละ 46.6

หากจำแนกตามประเภทแหล่งจำหน่าย พบว่า ผักผลไม้ที่พบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากที่สุด คือผักผลไม้ที่ได้ตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หรือ ตรารับรองมาตรฐาน "Q" พบการตกค้างมากถึงร้อยละ 87.5 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MRL มากถึงร้อยละ 62.5 รองลงมาคือผักผลไม้ที่จำหน่ายในห้างค้าปลีก

ส่วนแหล่งที่พบผักผลไม้เกินมาตรฐาน MRL น้อยที่สุดกลับเป็นตลาดทั่วไป โดยผลผลิตที่มีสายเคมีตกค้างมากที่สุด ได้แก่ ส้มสายน้ำผึ้ง รองลงมาคือฝรั่ง ส่วนที่พบสารตกค้างน้อยสุดคือแตงโมและพริกแดง

อย่างไรก็ตามสารเคมีที่พบตกค้างในผักผลไม้ทุกชนิด คือคลอร์ไพริฟอสและไซเปอร์เมทริน รวมทั้งสารคาร์เบนดาซิม ที่พบตกค้างในส้ม แอปเปิ้ลและสตรอว์เบอร์รี่ สูงกว่าค่า MRL หลายเท่าตัว เพราะคาร์เบนดาซิม เป็นสารดูดซึมตกค้างเข้าไปในเนื้อเยื่อผลไม้และไม่สามารถล้างออกได้ แต่ถ้าเป็นสารพิษชนิดอื่นที่ไม่ใช่สารดูดซึม หากนำผลไม้ล้างด้วยน้ำสารพิษจะลดลงได้ร้อยละ 40-80

องค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เสนอให้กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การอาหารและยา ปฎิรูปการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

นอกจากนี้ให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกาศห้ามใช้สารเคมีที่อันตรายร้ายแรง ขณะที่กรมวิชาการเกษตร ต้องควบคุมการนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มที่มีอันตรายร้ายแรงและดูดซึมอย่างเข้มงวด

ข่าวไทยพีบีเอส 18 สิงหาคม 2557

--------------------

ผลไม้ในห้างที่พบมีสารตกค้างสูงสุด 


สรุปง่าย ๆ คือ ประเทศไทยไร้มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากอาหาร เพราะแม้แต่เครื่องหมายมาตรฐานอาหารของหน่วยงานของรัฐเอง ยังเชื่อถือไม่ได้เลย

ล่าสุด สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติได้เรียกห้างและผู้ค้าที่เคยได้รับเครื่องหมายคิวมาร์ค มาหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันเพื่อให้มาตรฐานสินค้าคิว ได้ความน่าเชื่อถือต่อไป

มกอช. ประสาน "ไทยแพน" เพื่อขอตัวอย่างผักผลไม้มาตรวจสอบซ้ำ หลังได้ออกมาระบุว่าพบสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ที่จำหน่ายในห้างฯวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รู้จักชาวยาซิดี เหยื่อของกลุ่ม ISIS พวกเขาคือใคร


กลุ่มมุสลิมสุหนี่หัวรุนแรง ISIS ออกประกาศให้คนในเขตยึดครองของตนเองต้องเปลี่ยนศาสนา ไม่งั้นต้องอพยพออกไป หรือไม่ก็ต้องตาย และ 1 ในเป้าหมายที่จะถูกกลุ่ม ISIS ล้างเผ่าพันธุ์ ก็คือ ชาวยาซิดิ

ก่อนอื่นดูคลิปข่าวสั้นก่อนครับ
ต่อมา ISIS ก็ได้สังหารหมู่ชาวยาซิดี จริง ๆ ตามข่าวนี้

คลิกที่รูปเพื่อขยาย


ชนเผ่ายาซีดิ เป็นใคร ทำไมไอเอส ต้องกวาดล้างแบบสิ้นซาก

ยาซีดิส (Yazidis/Yezidis) เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อทางศาสนาเก่าแก่ราว 4,000 ปีในยุคก่อนอิสลาม รากเง้าความเชื่อมาจากศาสนาโซโรอัสเตอร์ ศาสนาเทวนิยมในอาณาจักรเปอร์เซียโบราณ ต่อมาผสมผสานพิธีกรรมบางอย่างจากศาสนาคริสต์ อิสลามและยูดาย เช่น พิธีล้างบาปของคริสต์ การขริบอวัยวะเพศของอิสลาม การบูชาไฟจากโซโรอัสเตอร์ ลักษณะความเชื่อที่พัฒนามาจากศาสนาอื่นทำให้ยาซีดิส มักถูกเอ่ยว่าเป็นลัทธิหรือนิกายหนึ่งมากกว่าศาสนา

ความเชื่อหลายเรื่องเป็นความลับ ด้วยการที่ไม่อนุญาตให้คนนอกหันมานับถือ และสาวกก็ไม่แลกเปลี่ยนความเชื่อของตนกับคนนอก

บางครั้ง ยาซีดิส ถูกจัดเป็นพวกเคิร์ดนอกรีต ซึ่งหมายความว่าเป็นชาติพันธุ์เคิร์ด แต่เป็นพวกนอกกระแสหลักทางวัฒนธรรม และความเป็นชาวอิรักที่ไม่ใช่อาหรับและไม่ใช่มุสลิม จึงเป็นชนกลุ่มน้อยเสี่ยงที่สุดกลุ่มหนึ่งในการถูกกีดกันและกวาดล้าง

ขนาดของประชากรยาซีดิสทั่วโลกไม่ทราบแน่ชัด ส่วนมากประเมินว่าน่าจะอยู่ราวๆ 6 แสนคน ส่วนมากประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาศัยในพื้นที่ทางเหนือของอิรัก อิหร่าน ซีเรีย และตุรกี ในแถบเทือกเขาคอเคซัสอย่างจอร์เจียและอาร์เมเนีย ก็มีเช่นกันแต่ไม่มากนัก แต่ราวครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ทางเหนือของอิรัก และเมืองซินจาร์เป็นเมืองหลัก

ชาวยาซีดิสจำนวนมากอพยพไปยังยุโรป ที่ซึ่งความเชื่อของพวกเขาเคยเป็นข่าวพาดหัวในทางลบ อาทิ การฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ (honor killing) สตรีคนหนึ่งที่ออกเดทกับชายชาวเยอรมัน เนื่องจากตามขนบประเพณี ยาซีดิสไม่อนุญาตให้แต่งงานกับคนนอก

เยอรมนีมีชาวยาซีดิสมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปราว 4 หมื่นคน

ความเชื่อ

ชาวยาซีดิส เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและบูชาเทพ 7 องค์ แต่องค์ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคือ เมเล็ก ทาอุส (Melek Taus) หรือเทพนกยูง

ในทัศนะของคริสต์และยูดาย เทพนกยูง เป็นเทพตกสวรรค์หรือเป็นซาตาน แต่ชาวยาซีดิเชื่อว่า เทพนกยูงได้รับการอภัยหลังถูกทดสอบจากพระเจ้าและได้กลับสู่สวรรค์ พวกเขาบูชาเทพนกยูง เป็นเทพแห่งเทพของพระเจ้า

ความสำคัญของเทพนกยูงนี้เอง กลายเป็นที่มาของฉลากแปะชาวยาซีดิว่า เป็นพวกบูชาปีศาจ

ชาวยาซีดิสบูชาพระเจ้าวันละสามครั้ง โดยหันหน้าไปทางตำแหน่งพระอาทิตย์เสมอ

ส่วนโครงสร้างสังคมของชนกลุ่มนี้เป็นแบบชั้นวรรณะ แยกระหว่างนักบวชกับฆราวาส มีความเชื่อและหลักปฏิบัติแบบเฉพาะ อาทิ ไม่สวมชุดสีฟ้า และห้ามกินดอกกะหล่ำ แต่ก็เช่นเดียวกับความเชื่อหลายอย่างที่ยังไม่ชัดว่า ข้อห้ามเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามสม่ำเสมอหรือไม่

ในศตวรรษที่ 12 มีบุคคลชื่อว่า อาบิ อิบน์ มูซาฟีร์ เป็นผู้นำกอบกู้ยาซีดิส และคาดกันว่าเป็นผู้ก่อร่างรูปแบบความเชื่อที่ยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ สุสานของเขาในเมืองลาลิช ทางเหนืออิรัก กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และชาวยาซีดิสจำนวนมากที่หลบหนีจากซินจาร์ก็ไปหลบภัยที่นั่น

การถูกมองว่าเป็นพวกบูชาปีศาจ นำไปสู่การเข่นฆ่าตลอดหลายศตวรรษ ในยุคจักรวรรดิออตโตมัน ศตวรรษที่ 18-19 ชาวยาซีดิสตกเป็นเป้าสังหารหมู่ในระดับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 72 ครั้ง และในสมัยประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ก็มีการทำลายหมู่บ้านจำนวนมากระหว่างสู้รับกับทหารเคิร์ด

หลายปีที่ผ่านมา มีแรงกดดันให้ชาวยาซีดิส เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มอัล-ไกดาในอิรัก ก่อนเปลี่ยนมาเป็นไอซิสและไอเอสในปัจจุบัน ก็เคยออกคำขู่เมื่อปี 2550 ให้สังหารยาซิดีทิ้งทั้งหมด เพราะถือเป็นพวกนอกรีต ทำให้ชาวยาซิดีหนีออกจากอิรักราว 7 หมื่นคน

ในปีเดียวกันนั้น เกิดเหตุโจมตีทำลายหมู่บ้านยาซีดิส 2 แห่งด้วยรถบรรทุกระเบิด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 มีผู้เสียชีวิตกว่า 500 คน เป็นเหตุโจมตีที่คร่าชีวิตคนมากที่สุดนับจากสหรัฐนำทัพบุกอิรักในปี 2543 ต่อมา ยังเกิดเหตุกลุ่มมือปืนหยุดรถบัส สั่งผู้โดยสารชาวคริสต์ลงจากรถ ก่อนสังหารชาวยาซิดีที่เหลือ 23 คน เพื่อล้างแค้นที่มีสตรียาซิดีคนหนึ่งถูกสังหารฐานเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลาม


ขอบคุณที่มาข่าวจาก ไทยพีบีเอส แนวหน้า และคมชัดลึก


วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เพลงอะไรเพราะมาก ในคลิปตึกถล่มที่ปทุมธานี


จากเหตุการณ์ตึกถล่มที่ คลอง6 ปทุมธานี  แล้วบังเอิญมีผู้ถ่ายคลิปช่วงเวลาเกิดเหตุตึกถล่มพอดิบพอดี

แล้วบังเอิญในรถของผู้ถ่ายคลิปก็เปิดเพลงเพราะ ๆ จากเสียงร้องของผู้หญิงเพลงหนึ่ง ด้วยเนื้อเพลงที่คุ้นหูมาก ๆ

"บางคืนเหงาเศร้าตรมฤทัย สุดจะฝืนกล้ำกลืนน้ำตา เฝ้าแต่คิดถึงเธอเรื่อยมา"ผมเองคุ้นหูกับเพลงนี้มาก ๆ แต่นึกไม่ออกว่าของใคร

พอลองหาเนื้อร้องทางกูเกิ้ล เลยรู้ว่าที่แท้เป็นเพลงของวง ฟรีเบิร์ด ชื่อเพลงว่า สิ่งสุดท้ายคือเธอ เพลงดังเมื่อร่วม ๆ 30 ปีที่แล้ว

แล้วก็ลองถามเพื่อน ๆ ทางเฟสบุ๊คว่า เพลงที่อยู่ในคลิปเป็นเพลงเวอร์ชันผู้หญิงร้อง เป็นเพลงของใคร

เพื่อนของเพื่อนทางเฟสบุ๊ค ก็บอกมาว่า เป็นเพลงของวง Tri angle จากค่าย อาร์เอส ซึ่งไม่น่าเชือว่ามีคนไปตามหาฟังเพลงนี้ในยูทูป ก็เพราะคลิปตึกถล่มมากมายหลายคนเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ เวอร์ชันนี้ของ ไทรแองเจิล ขับร้องโดย คุณกรพินธุ์ พ่วงโพธิ์ ไพเราะมาก ๆ ผมก็เพิ่งได้ฟังเป็นครั้งแรก ก็เพราะคลิปตึกถล่มนี่แหละ

ขอบคุณที่ตึกถล่ม เอ้ย ! ขอบคุณเจ้าของคลิปตึกถล่มครับ


เพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ ออริจินอลในปี 2528  โดยวงฟรีเบิร์ด
ก่อนจบบทความนี้ ผมอยากให้ดูรูปของตึกข้าง ๆ ที่ยังไม่ถล่ม

คุณผู้อ่านลองดูเสาของตึกที่ชั้น 1 สิ มันดูเล็กมากและดูเหมือนจะเริ่มมีการเอียง

ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะมุมกล้องที่ทำมุมกับกระจกรถนะ

แต่ที่แน่ ๆ ใครซื้อไว้ อย่าเสี่ยงอยู่ต่อเลย


คลิกที่รูปเพื่อขยายคลิกอ่าน อภิสิทธิ์ชนชื่อ เสกโลโซ กับรางวัลลูกตัญญูกตเวทีวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชม ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ สัญญาณจากฟ้า VR009วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ได้มีการออกอากาศภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ กึ่งหนังโฆษณา ความยาวประมาณ 8 นาที เผยแพร่ทางฟรีทีวีทุกช่อง ในช่วงหลังข่าวพระราชสำนัก

ซึ่งเป็นภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสว­ันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2557 เรื่อง "สัญญาณจากฟ้า VR009" โดย สำนักงาน กสทช.

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “สัญญาณจากฟ้าVR009” จำลองจากเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดข­ึ้นจริง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปี พ.ศ.2539

โดยในหลวงทรงติดตามเหตุการณ์และพระรา­ชทานคำแนะนำ ในการแก้ปัญหาสัญญาณวิทยุขาดหายให้กับเจ้า­หน้าที่อาสาสมัคร อาสากู้ภัย ด้วยพระองค์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารส่วนพระองค์­ท่านเอง

ซึ่งพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน­ครั้งนั้น จึงทำให้ปวงชนชาวไทยสามารถผ่านเหตุการณ์อั­นยากลำบากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มาได้


กลโกง 17 วิธี ในโครงการจำนำข้าวคมชัดลึก ตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีกลเม็ดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวอยู่17 วิธี!!

เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนชาวนา มีช่องทางอยู่ถึง 4 จุด คือ

1.ชาวนาขึ้นทะเบียนพื้นที่ปลูกข้าวมากเกินความเป็นจริง

2.มีการแจ้งผลผลิตข้าวเกินความจริง

3.มีการขึ้นทะเบียนพื้นที่นาข้าวซ้ำซ้อนระหว่างเจ้าของที่นาและผู้เช่าที่นา

4. การขายสิทธิใบรับรองเกษตรกรให้กับโรงสี ด้วยวิธีการซื้อสิทธิใบรับรองเกษตรกรจากชาวนา เมื่อชาวนาขายข้าวเสร็จก็ขายใบรับรองสิทธิต่อ โรงสีก็นำมาทำข้าวลม คือเขียนจำนวนข้าว ไปรับเงินจากใบประทวนที่เขียนเอง แต่ข้าวไม่มีอยู่จริง

(แค่ชาวนาโกงฝ่ายเดียวทำไม่ได้หรอก แต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือโกงด้วย)


ต่อมาเป็นขั้นตอนของการนำข้าวเปลือกเข้าโรงสี พบการทุจริตอยู่ใน 6 จุด คือ

5.โกงคุณภาพข้าวเปลือก โดยโรงสีสามารถตั้งเวลาเครื่องปั่นข้าวเปลือกให้นานจนข้าวผิดรูปได้

6.โกงความชื้นจาก 15 เปออร์เซ็นต์ เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ โดยโรงสีมีเครื่องมือวัดความชื้น อาจบอกว่า ข้าวมีความชื้น 20 เปอร์เซ็นต์เกินมาตรฐานข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ ก็จะถูกตัดราคา

7.ผสมสิ่งเจือปนแล้วอ้างว่า ข้าวเปลือกมีสิ่งปลอมปนเยอะ เพื่อจะกดราคาข้าวกับชาวนา

8.โกงตาชั่ง เนื่องจากระบบชั่งของโรงสีเป็นระบบดิจิตอลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

9.ออกใบประทวนล่าช้า โดยจงใจออกใบประทวนล่าช้า เพื่อจะได้นำข้าวไปสีขายก่อนในช่วงที่ราคาดี

10. โกงน้ำหนักข้าวเอาเงิน ธกส. คือไม่แนบใบชั่งน้ำหนักของชาวนาไว้ ทำให้ไม่มีการตรวจสอบว่า ชาวนาขายข้าวเปลือกจริงๆ ปริมาณ เท่าไหร่

(ขั้นตอนช่วงนี้ ส่วนใหญ่คือ โรงสีโกงชาวนา)


ต่อมาในขั้นตอนนำข้าวสารที่สีแล้วเข้าโกดัง พบช่องทางที่จะสามารถทุจริตได้ 3 ช่องทาง คือ

11.จ่ายค่าใต้โต๊ะ โกดังโครงการฯคือการเปิดรับสมัครโกดังเข้าโครงการ ซึ่งอันดับแรกต้องจ่ายค่าแรกเข้าใต้โต๊ะให้กลายเป็นโรงสีในสังกัด

12.เก็บ ค่าต๋ง โกดังขึ้นทะเบียนโดยข้าวสารที่ถูกส่งเข้าโกดังที่ขึ้นทะเบียนกับนักการเมืองแล้ว จะต้องมีการจ่ายต๋งค่าส่วนกลาง เพื่อแลกกับการได้ค่าเช่า

13.ค่าหัวคิวเซอร์เวเยอร์ (ผู้ตรวจคุณภาพข้าว)โดยเมื่อเซอร์เวเยอร์มีรายได้จากการไปตรวจคุณภาพข้าว ก็ต้องจ่ายค่านายหน้ารายได้ให้ฝ่ายการเมือง และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้เซอร์เวเยอร์ไม่ต้องรับผิดชอบข้าวเข้า-ออก เพื่อเปิดช่องให้โรงสีส่งข้าวคุณภาพต่ำแลกการจ่ายค่าหัวคิวแทน

(ขั้นตอนช่วงนี้ เริ่มโกงกันเป็นขบวนการ เริ่มมีนักการเมืองเกี่ยวข้อง มูลค่าโกงกันเริ่มมากมีความเสียหายสูงขึ้น)สุดท้าย ขั้นตอนการระบายข้าว มีการทุจริตใน 4 ช่องทาง ด้วยกัน คือ

14.ตั้งบริษัท จี ทู จี บังหน้า คือ การเปิดบริษัทจีนปลอมไว้ที่จีน เพื่อทำเอกสารซื้อขายข้าวแบบจีทูจี จะได้เขียนราคาได้ถูก เมื่อได้ข้าวมาก็เอาไปขายแพงได้ แต่ความจริงคือ ข้าวก็ยังหมุนเวียนอยู่ในไทย

15.ระบายข้าวคุณภาพต่ำส่งออกต่างประเทศคือ การประมูลทั่วไปในราคาต่ำมาก เพราะพ่อค้าทั่วไปรู้ว่าคุณภาพต่ำไม่ซื้อ จึงขายถูกส่งๆไปให้พ่อค้าเครือข่ายเดียวกัน ,

16.โกงข้าวถุง คุณภาพต่ำ จำนวนไม่ครบ คือ เอาข้าวออกมาในราคาต่ำ เพราะคุณภาพต่ำ แล้วก็ทำเหมือนว่าจะระบายข้าวออกด้วยการทำข้าวถุง หรือข้าวบริจาคโครงการต่างๆ แต่สุดท้ายพอตรวจสอบจริงพบว่า ไม่มีการทำข้าวถุงครบตามจำนวนข้าวที่เบิก

17.ประมูลข้าวในเครือข่ายพ่อค้าวงใน คือ เปิดประมูลข้าวสารในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ่อค้านอกเครือข่ายจะไม่รู้ข้อมูลวงใน ทำให้ไม่สามารถรับข้าวรัฐบาลต่อได้

(การโกงขั้นตอนนี้ จะมีนักการเมืองเกี่ยวข้องมากที่สุด และมูลค่าการโกงสูงที่สุด)


กลเม็ดการทุจริตทั้ง 17 ข้อนี้ จะนำไปสู่การคลายปมค้นหาผู้กระทำความผิดในแต่ละขั้นตอนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป!!

----------------

ที่มา คมชัดลึก-เนชัน


คลิกอ่าน คลิปตรวจโกดังข้าว ใช้นั่งร้านโกงข้าว รอบ 2