วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ซวยแล้ว ผักผลไม้มาตรฐาน Q กลับมีสารตกค้างมากที่สุดในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา จะมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารหรือ Q mark สีเขียว เพื่อให้ผู้บริโภคสังเกตเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ เพื่อจะได้ซื้ออาหารที่มีมาตรฐานปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน สารเคมีและยาฆ่าแมลง

ซึ่งเครื่องหมายสินค้าคุณภาพ Q mark นี้ นี้ออกโดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 


สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โฆษณาให้คนไทยเวลาเลือกซื้ออาหารให้ดูสัญลักษณ์ Q รับรองความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่า ตรา Q คือเครื่องหมายรับประกันว่า คุณจะเจอสารตกค้างมากที่สุด !!

----------------------

ตรวจพบอาหารมาตรฐาน Q mark มีสารตกค้างมากที่สุด 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยการสุ่มเก็บตัวอย่างผัก-ผลไม้ เพื่อหาสารเคมีตกค้างปี 2557

พบผัก-ผลไม้ที่ได้รับตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีสารตกค้างสูงถึงร้อยละ 87.5 ซึ่งมากกว่าผัก-ผลไม้ ที่วางขายในตลาดทั่วไปนายพชร แก้วกล้า ผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่าจากการสุ่มเก็บตัวอย่างผัก-ผลไม้ เพื่อหาสารเคมีตกค้างปี 2557 จาก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และยโสธร รวม 118 ตัวอย่าง ซึ่งผลการวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พบว่าผักผลไม้เกินครึ่งหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยพบการตกค้างที่เกินมาตรฐาน MRL หรือ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กำหนดในสินค้าเกษตรของไทย มากถึงร้อยละ 46.6

หากจำแนกตามประเภทแหล่งจำหน่าย พบว่า ผักผลไม้ที่พบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากที่สุด คือผักผลไม้ที่ได้ตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หรือ ตรารับรองมาตรฐาน "Q" พบการตกค้างมากถึงร้อยละ 87.5 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน MRL มากถึงร้อยละ 62.5 รองลงมาคือผักผลไม้ที่จำหน่ายในห้างค้าปลีก

ส่วนแหล่งที่พบผักผลไม้เกินมาตรฐาน MRL น้อยที่สุดกลับเป็นตลาดทั่วไป โดยผลผลิตที่มีสายเคมีตกค้างมากที่สุด ได้แก่ ส้มสายน้ำผึ้ง รองลงมาคือฝรั่ง ส่วนที่พบสารตกค้างน้อยสุดคือแตงโมและพริกแดง

อย่างไรก็ตามสารเคมีที่พบตกค้างในผักผลไม้ทุกชนิด คือคลอร์ไพริฟอสและไซเปอร์เมทริน รวมทั้งสารคาร์เบนดาซิม ที่พบตกค้างในส้ม แอปเปิ้ลและสตรอว์เบอร์รี่ สูงกว่าค่า MRL หลายเท่าตัว เพราะคาร์เบนดาซิม เป็นสารดูดซึมตกค้างเข้าไปในเนื้อเยื่อผลไม้และไม่สามารถล้างออกได้ แต่ถ้าเป็นสารพิษชนิดอื่นที่ไม่ใช่สารดูดซึม หากนำผลไม้ล้างด้วยน้ำสารพิษจะลดลงได้ร้อยละ 40-80

องค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เสนอให้กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การอาหารและยา ปฎิรูปการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

นอกจากนี้ให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกาศห้ามใช้สารเคมีที่อันตรายร้ายแรง ขณะที่กรมวิชาการเกษตร ต้องควบคุมการนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มที่มีอันตรายร้ายแรงและดูดซึมอย่างเข้มงวด

ข่าวไทยพีบีเอส 18 สิงหาคม 2557

--------------------

ผลไม้ในห้างที่พบมีสารตกค้างสูงสุด 


สรุปง่าย ๆ คือ ประเทศไทยไร้มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากอาหาร เพราะแม้แต่เครื่องหมายมาตรฐานอาหารของหน่วยงานของรัฐเอง ยังเชื่อถือไม่ได้เลย

ล่าสุด สำนักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติได้เรียกห้างและผู้ค้าที่เคยได้รับเครื่องหมายคิวมาร์ค มาหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันเพื่อให้มาตรฐานสินค้าคิว ได้ความน่าเชื่อถือต่อไป

มกอช. ประสาน "ไทยแพน" เพื่อขอตัวอย่างผักผลไม้มาตรวจสอบซ้ำ หลังได้ออกมาระบุว่าพบสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ที่จำหน่ายในห้างฯไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก