วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กลโกง 17 วิธี ในโครงการจำนำข้าวคมชัดลึก ตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีกลเม็ดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวอยู่17 วิธี!!

เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนชาวนา มีช่องทางอยู่ถึง 4 จุด คือ

1.ชาวนาขึ้นทะเบียนพื้นที่ปลูกข้าวมากเกินความเป็นจริง

2.มีการแจ้งผลผลิตข้าวเกินความจริง

3.มีการขึ้นทะเบียนพื้นที่นาข้าวซ้ำซ้อนระหว่างเจ้าของที่นาและผู้เช่าที่นา

4. การขายสิทธิใบรับรองเกษตรกรให้กับโรงสี ด้วยวิธีการซื้อสิทธิใบรับรองเกษตรกรจากชาวนา เมื่อชาวนาขายข้าวเสร็จก็ขายใบรับรองสิทธิต่อ โรงสีก็นำมาทำข้าวลม คือเขียนจำนวนข้าว ไปรับเงินจากใบประทวนที่เขียนเอง แต่ข้าวไม่มีอยู่จริง

(แค่ชาวนาโกงฝ่ายเดียวทำไม่ได้หรอก แต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือโกงด้วย)


ต่อมาเป็นขั้นตอนของการนำข้าวเปลือกเข้าโรงสี พบการทุจริตอยู่ใน 6 จุด คือ

5.โกงคุณภาพข้าวเปลือก โดยโรงสีสามารถตั้งเวลาเครื่องปั่นข้าวเปลือกให้นานจนข้าวผิดรูปได้

6.โกงความชื้นจาก 15 เปออร์เซ็นต์ เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ โดยโรงสีมีเครื่องมือวัดความชื้น อาจบอกว่า ข้าวมีความชื้น 20 เปอร์เซ็นต์เกินมาตรฐานข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ ก็จะถูกตัดราคา

7.ผสมสิ่งเจือปนแล้วอ้างว่า ข้าวเปลือกมีสิ่งปลอมปนเยอะ เพื่อจะกดราคาข้าวกับชาวนา

8.โกงตาชั่ง เนื่องจากระบบชั่งของโรงสีเป็นระบบดิจิตอลที่สามารถตั้งโปรแกรมได้

9.ออกใบประทวนล่าช้า โดยจงใจออกใบประทวนล่าช้า เพื่อจะได้นำข้าวไปสีขายก่อนในช่วงที่ราคาดี

10. โกงน้ำหนักข้าวเอาเงิน ธกส. คือไม่แนบใบชั่งน้ำหนักของชาวนาไว้ ทำให้ไม่มีการตรวจสอบว่า ชาวนาขายข้าวเปลือกจริงๆ ปริมาณ เท่าไหร่

(ขั้นตอนช่วงนี้ ส่วนใหญ่คือ โรงสีโกงชาวนา)


ต่อมาในขั้นตอนนำข้าวสารที่สีแล้วเข้าโกดัง พบช่องทางที่จะสามารถทุจริตได้ 3 ช่องทาง คือ

11.จ่ายค่าใต้โต๊ะ โกดังโครงการฯคือการเปิดรับสมัครโกดังเข้าโครงการ ซึ่งอันดับแรกต้องจ่ายค่าแรกเข้าใต้โต๊ะให้กลายเป็นโรงสีในสังกัด

12.เก็บ ค่าต๋ง โกดังขึ้นทะเบียนโดยข้าวสารที่ถูกส่งเข้าโกดังที่ขึ้นทะเบียนกับนักการเมืองแล้ว จะต้องมีการจ่ายต๋งค่าส่วนกลาง เพื่อแลกกับการได้ค่าเช่า

13.ค่าหัวคิวเซอร์เวเยอร์ (ผู้ตรวจคุณภาพข้าว)โดยเมื่อเซอร์เวเยอร์มีรายได้จากการไปตรวจคุณภาพข้าว ก็ต้องจ่ายค่านายหน้ารายได้ให้ฝ่ายการเมือง และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้เซอร์เวเยอร์ไม่ต้องรับผิดชอบข้าวเข้า-ออก เพื่อเปิดช่องให้โรงสีส่งข้าวคุณภาพต่ำแลกการจ่ายค่าหัวคิวแทน

(ขั้นตอนช่วงนี้ เริ่มโกงกันเป็นขบวนการ เริ่มมีนักการเมืองเกี่ยวข้อง มูลค่าโกงกันเริ่มมากมีความเสียหายสูงขึ้น)สุดท้าย ขั้นตอนการระบายข้าว มีการทุจริตใน 4 ช่องทาง ด้วยกัน คือ

14.ตั้งบริษัท จี ทู จี บังหน้า คือ การเปิดบริษัทจีนปลอมไว้ที่จีน เพื่อทำเอกสารซื้อขายข้าวแบบจีทูจี จะได้เขียนราคาได้ถูก เมื่อได้ข้าวมาก็เอาไปขายแพงได้ แต่ความจริงคือ ข้าวก็ยังหมุนเวียนอยู่ในไทย

15.ระบายข้าวคุณภาพต่ำส่งออกต่างประเทศคือ การประมูลทั่วไปในราคาต่ำมาก เพราะพ่อค้าทั่วไปรู้ว่าคุณภาพต่ำไม่ซื้อ จึงขายถูกส่งๆไปให้พ่อค้าเครือข่ายเดียวกัน ,

16.โกงข้าวถุง คุณภาพต่ำ จำนวนไม่ครบ คือ เอาข้าวออกมาในราคาต่ำ เพราะคุณภาพต่ำ แล้วก็ทำเหมือนว่าจะระบายข้าวออกด้วยการทำข้าวถุง หรือข้าวบริจาคโครงการต่างๆ แต่สุดท้ายพอตรวจสอบจริงพบว่า ไม่มีการทำข้าวถุงครบตามจำนวนข้าวที่เบิก

17.ประมูลข้าวในเครือข่ายพ่อค้าวงใน คือ เปิดประมูลข้าวสารในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ่อค้านอกเครือข่ายจะไม่รู้ข้อมูลวงใน ทำให้ไม่สามารถรับข้าวรัฐบาลต่อได้

(การโกงขั้นตอนนี้ จะมีนักการเมืองเกี่ยวข้องมากที่สุด และมูลค่าการโกงสูงที่สุด)


กลเม็ดการทุจริตทั้ง 17 ข้อนี้ จะนำไปสู่การคลายปมค้นหาผู้กระทำความผิดในแต่ละขั้นตอนมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป!!

----------------

ที่มา คมชัดลึก-เนชัน


คลิกอ่าน คลิปตรวจโกดังข้าว ใช้นั่งร้านโกงข้าว รอบ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก