วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไพรินทร์ ซีอีโอ ปตท. แถเรื่องท่อก๊าซแต่กลับตายน้ำตื้น


จากปัญหาท่อก๊าซ ที่ ปตท. จะขอแปรรูปท่อก๊าซ เป็นบริษัทเอกชน อ้างว่าเพื่อความคล่องตัว เพื่อโน่นเพื่อนี่ ตามแต่ที่มันอยากจะอ้าง

แต่ปัญหามันมีอยู่ว่า ซีอีโอ ปตท. ได้อ้างว่า ท่อก๊าซในส่วนที่ศาลปกครองเคยตัดสิน ปตท.ได้คืนแก่รัฐไปหมดแล้ว แต่ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น เป็นส่วนที่ ปตท. ลงทุนสร้างใหม่และไม่ได้อยู่บนแผ่นดินไทย ท่อก๊าซเหล่านั้นย่อมเป็นของ ปตท. 100 % ซึ่ง ปตท. จะเอาแปรรูปแยกเป็นบริษัทท่อก๊าซใหม่ ก็ย่อมทำได้

แถม CEO ปตท. ยังอ้างว่า เพราะท่อก๊าซของ ปตท. อยู่ไกลกว่า 12 ไมล์ทะเล ท่อก๊าซส่วนนี้จึงไม่ได้ใช้อำนาจรัฐในการให้ได้มาซึ่งที่ดินในการวางท่อ ดังนั้น ท่อก๊าซในส่วนนี้จึงไม่ใช่ของรัฐ ไม่ใช่ของคนไทย แต่เป็นของ ปตท.

ลองดูคลิปข่าวและอ่านคำพูดของนายไพรินทร์ CEO ปตท.พูด ก่อนครับ


นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

"ปตท.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา เพื่อขอให้ศาลปกครองแสดงความชัดเจนที่เป็นข้อยุติเกี่ยวกับกรณี ปตท.คืนท่อก๊าซธรรมชาติให้กับกระทรวงการคลัง ตามคำสั่งศาลตั้งแต่ปี 2550 เนื่องจากปัจจุบันสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า ปตท.คืนท่อก๊าซธรรมชาติให้กับกระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน สร้างความเดือดร้อนให้กับ ปตท.เป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัยไปแล้ว และยืนยันว่า ปตท.ได้คืนท่อก๊าซครบถ้วนแล้ว ขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสมัยนั้น ก็ได้รับทราบการคืนท่อก๊าซอย่างถูกต้องแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ไม่ทราบว่าศาลจะแสดงความชัดเจนอย่างไร และเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ แต่ ปตท.อยากให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อยุติปัญหาความสับสนของสังคมในขณะนี้ ส่วนกรณีข้อเรียกร้องให้ ปตท.คืนท่อก๊าซในทะเลอ่าวไทย ให้กลับมาเป็นสาธารณะสมบัติของชาติด้วยนั้น ขอยืนยันว่าท่อก๊าซของ ปตท.ในอ่าวไทย ตั้งอยู่นอกเขตน่านน้ำไทย ซึ่งตามกฎหมายสากล แต่ละประเทศจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของน่านน้ำได้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล 

ดังนั้นท่อก๊าซจึงเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในน่านน้ำสากล การจะเอาคืนคงต้องมีการตีความกันใหม่ ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา ปตท.เป็นผู้ลงทุนท่อก๊าซในทะเลเองทั้งหมด ไม่ได้อำนาจรัฐไปรอนสิทธิ์ประชาชนแต่อย่างใด แต่หากจะให้เรื่องดังกล่าวยุติคงต้องเป็นหน้าที่ของศาลเป็นหลักเช่นกัน

ขณะนี้สังคมเกิดความไม่เข้าใจ และถามถึงคำวินิจฉัยของศาลในอดีต ที่ศาลมีคำสั่งให้ ปตท.คืนท่อก๊าซให้กระทรวงการคลัง เพื่อให้ตกเป็นสมบัติของชาติ สังคมเวลานี้ระบุว่า ปตท.คืนท่อก๊าซไม่ครบถ้วน ในขณะที่ศาลได้วินิจฉัยไปแล้วว่า ปตท.คืนครบแล้ว ดังนั้นอยากให้ศาลเข้ามายุติปัญหาดังกล่าว และให้ทุกฝ่ายยอมรับ เพราะหากวันนี้ไม่ยึดคำวินิจฉันของศาล ก็ไม่รู้ว่าสังคมจะยึดถืออะไรเป็นหลัก” นายไพรินทร์กล่าว.

-------------

กรุณาจำตัวเลข 12 ไมล์ทะเล ของซีอีโอ ปตท. ไว้นะครับ

ซึ่งต่อมา ตัวเลข 12 ไมล์ทะเลนี่แหละ คือ ประเด็นสำคัญของการหักล้าง

---------------

"สนา" แย้ง ซีอีโอ ปตท. มั่วมโนท่อส่งก๊าซฯในทะเลเป็นของ ปตท. ยกประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ประกอบความเห็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริต ยันแม้ท่อส่งก๊าซฯวางอยู่เลยระยะ 12ไมล์ทะเล ก็ยังเป็นสาธารณสมบัติของชาติ เพราะตามกฏบัติสหประชาชาติเขต200ไมล์ทะเลเป็นไหล่ทวีปซึ่งเป็นอธิปไตยของประเทศเจ้าของไหล่ทวีปนั้น

วันนี้(23ส.ค.) น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว รสนา โตสิตระกูล ด้วยการยกความเห็นของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริต ประกอบกับเอกสารประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

เพื่อโต้แย้งคำให้สัมภาษณ์ของนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซีอีโอปตท. เมื่อวันที่21 สิงหาคม 2557 ที่ว่า "ท่อส่งก๊าซฯในทะเลไม่ได้ใช้อำนาจมหาชนในการรอนสิทธิ์ และไม่มีกฎหมายไทยบังคับใช้ได้เกิน 12 ไมล์ทะเล ดังนั้นท่อส่งก๊าซฯในทะเลจึงเป็นของ ปตท..."

น.ส.รสนา ระบุว่าได้หารือประเด็นนี้กับอดีตรองประธานศาลฎีกา เพราะท่านเคยเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภาเกี่ยวกับประเด็นพื้นที่ 200 ไมล์ทะเลที่เป็นพื้นที่ไหล่ทวีป ท่านตอบดิฉันว่า

"ผมเคยให้ความเห็นไว้ในสมัยที่ผมเป็นที่ปรึกษาฯว่า แม้ว่าท่อวางอยู่เลยระยะ 12ไมล์ทะเลซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจก็ยังเป็นสาธารณสมบัติของชาติ เพราะตามกฏบัตรสหประชาชาติเขต200ไมล์ทะเลเป็นไหล่ทวีปซึ่งเป็นอธิปไตยของประเทศเจ้าของไหล่ทวีปนั้นๆ ดังนั้นเมื่อ ท่อดังกล่าววางอยู่ในรัศมีไหล่ทวีปของประเทศไทย ท่อเหล่านั้นจึงเป็นสมบัติของชาติ จนบัดนี้ผมก็ยังยืนยันความเห็นเดิมอยู่ครับ"

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่สับสนไปกับข้อมูลที่ซีอีโอปตท.สื่อสารผ่านสื่อกระแสหลักโดยขาดข้อมูลที่ถูกต้อง มีเอกสารประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2524 ข้อ1 ระบุว่า "เขตเศรษฐกิจจำเพาะของราชอาณาจักรไทย ได้แก่บริเวณที่อยู่ถัดออกไปจากทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย มีความกว้าง 200 ไมล์ทะเล..."

ข้อ 2 จำกัดความเขตเศรษฐกิจจำเพราะ ว่า มีสิทธิอธิปไตยที่จะแสวงหาผลประโยชน์ จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนทะเลและใต้ทะเล ตลอดจนเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่าน การวางสายเคเบิลและต่อใต้น้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ

---------------

ลองฟังคุณวีระ สมความคิด พูดเรื่องท่อก๊าซบ้าง

ถ้าพอมีเวลา อยากให้ทุกท่านได้ฟังที่คุณวีระพูดจนจบ คุณวีระบอกว่า ปตท.คืนท่อก๊าซแค่บนบกเท่านั้น แต่ท่อก๊าซในทะเล ปตท.ยังไม่ได้คืนให้แก่รัฐ

และดูเหมือนว่า ปตท.จะต้องจ่ายค่าเช่าท่อก๊าซแก่รัฐ หลังจากได้คืนท่อก๊าซให้แก่รัฐแล้ว ตามคำตัดสินของศาลปกครอง

แต่ดูเหมือนจนวันนี้ ปตท. ไม่เคยจ่ายค่าเช่าท่อก๊าซ แต่กลับใช้ฟรีมาตลอด

ที่ผมชอบอีกเหตุผลที่คุณวีระเล่าก็คือ คุณรสนามีหลักฐานหลายอย่าง แต่ไปเอาผิด ปตท. ไม่ได้ เพราะคุณรสนา ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง

เพราะผู้เสียหายโดยตรงคือ กระทรวงการคลัง ที่ ปตท. ไม่ยอมคืนท่อก๊าซให้ครบถ้วน แต่กระทรวงการคลังในรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยก็กลับเอื้อประโยชน์ให้ ปตท.

ซึ่งคุณวีระ บอกว่า จะฟ้องกระทรวงการคลัง ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอน2014/08/23 “วีระ”เลขาธิการ คปต.ท้าพิสูจน์ความจริง ปตท.คืนท่อก๊าซไม่ครบ ?

วีระ สมความคิด เลขาธิการ คปต.ท้าพิสูจน์ความจริง ปตท.คืนท่อก๊าซไม่ครบ หลังแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งชาติเป็น ปตท.ตั้งแต่ปี 2544 ชี้ตัวละครเดิมกับกระบวนยักยอกและแยกตั้งบ­ริษัทท่อส่งก๊าซที่ปิยสวัสดิ์อ้างมติ ครม.เมื่อ 13ปีที่แล้ว

วีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปช­ั่น ชี้ว่าตนเองเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ได้เข้ามาจั­บเบาะแสความไม่ชอบมาพากลของมหากาพย์การแปร­รูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็น บมจ. ปตท. สำเร็จในยุครัฐบาลทักษิณ ที่อ้างรัฐบาลไทยต้องทำตามทำตาม” พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542”ซึ่งกฏหมาย 1 ใน 11 ฉบับที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของหนังสือแสดง­เจตจำนงขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF ( Letter of Intent)

ขณะนั้นในปี 2545 วีระดำเนินการฟ้องร้องผู้เกี่ยวข้องกับการ­แปรรูป ปตท.ที่เอาเจ้าหน้ารัฐ กระทรวงพลังงาน เช่น วิเศษ จูภิบาล และเชิดพงษ์ ศิริวิทย์ เข้ามาเป็นผู้บริหาร ปตท.และได้ฟ้อง


คลิกอ่าน นักเศรษฐศาสตร์ จี้ปตท.คืนท่อก๊าซ และวัตถุประสงค์การปฏิรูปพลังงานคืออะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก