วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประวัติพระบรมรูปทรงม้าร.5

ภาพหายาก เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ประทับบนหลังม้าพระที่นั่งก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก

จากบทความที่แล้ว ที่ผมได้นำข้อมูลประวัติพระบรมรูปทรงม้ามาลงไว้จากเว็บผู้จัดการนั้น ยังมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ค่อยถูกต้อง เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสร้างพระบรมรูปทรงม้า ที่ความเชื่อเดิมๆของคนทั้วไป ที่เชื่อว่า ร.5 เคยเสด็จไปชมพระราชวังแวร์ซายร์ แล้วพระองค์ทรงชื่นชมพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหลุยส์ที่14 แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์ต้องการสร้างพระบรมรูปทรงม้าบ้างนั้นความเชื่อตรงนี้ ได้รับการพิสูจน์ในภายหลังเมื่อปีนี้เอง ว่าร.5 พระองค์เคยได้สร้างพระบรมรูปทรงม้าอีกองค์หนึ่งมาก่อนพระบรมรูปทรงม้าองค์ที่เห็นในปัจจุบันนี้มาแล้ว ซึ่งพระองค์ได้สร้างเมื่อพระองค์มีพระชรรษาเพียง20ปีเท่านั้นและแรงบันดาลใจในการสร้างพระบรมรูปครั้งแรก ก็ไม่ได้เกิดจากการไปทรงชื่นชมพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหลุยส์ที่14ตามที่ผู้คนทั่วไปเคยเข้าใจผมได้ดูรายการจากช่องเนชั่น ที่ได้นำนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่เขียนประจำในหนังสือศิลปวัฒนธรรมมาออก (ขออภัยที่จำชื่อไม่ได้หากค้นหารายชื่อได้จะมาแก้ไข)ในรายการที่กฤษณะ ไชยรัตน์เป็นพิธีกรข้อมูลใหม่ที่นักประวัติศาสตร์คนนี้นำเสนอก็คือ ร.5ได้เคยเสด็จประพาสสิงคโปร์และอินเดียเมื่อพระชรรษาเพียง19ปี และทรงไปเห็นรูปปั้นทรงม้าแบบต่างๆ จึงทรงอยากให้มีการสร้างรูปปั้นแบบน้บ้าง จึงได้ว่าจ้างบริษัทปั้นของอังกฤษให้ปั้น พระบรมรูปทรงม้าองค์แรกของไทยขึ้น ซึงมีลักษณะแตกต่างจากพระบรมรูปทรงม้าองค์ปัจจุบันซึ่งนักประวัติศาสตร์คนนี้ได้นำเอกสารเป็นหนังสือพิมพ์อังกฤษในเวลานั้นได้ตีพิมพ์ข่าวการว่าจ้างการปั้นปฏิมากรรมนี้จากกษัตริย์ไทยพระบรมรูปทรงม้าองค์นั้น มีขนาดเล็ก เหมาะกับการไว้ประดับในอาคาร และม้าที่ทรงมีลักษณะกำลังก้าวเดิน หัวม้าก็ก้มลง เป็นการเดินแบบสบายของม้า

พระบรมรูปองค์นี้ นักประวัติศาสตร์คนดังกล่าวได้พบเจอรูปถ่ายพระบรมรูปทรงม้าองค์แรกนี้ว่า ได้เคยประดิษฐ์สถานอยู่ในพระที่นั่งวิมานเมฆ ในพระบรมมหาราชวัง และคาดว่าน่าจะยังอยู่ แต่จะอยู่ส่วนไหนของพระที่นั่งยังไม่ทราบแน่ชัดใหม่เมืองเอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก