วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

กฏหมายใหม่ โกงภาษี หนีภาษี เลี่ยงภาษีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี


รัฐบาล คสช. มีมติเห็นชอบแก้ไขกฎหมายภาษีใหม่ เพิ่มโทษ ทั้งจำทั้งปรับหนักขึ้น ตามนี้

1. นิติบุคคล ที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามกำหนด เดิมไม่มีโทษปรับ แต่กฎหมายใหม่ เพิ่มระวางโทษปรับ

คลิปที่รูปเพื่อขยาย2 .ต่อไปบุคคคลใดขอยื่นขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ มีโทษจำคุก 3 เดือนถึง 7 ปี

คลิกที่รูปเพื่อขยาย3. ต่อไปบุคคลใดไม่ยื่นจ่ายภาษี พยายามเลี่ยงภาษีอากร หรือหนีภาษีอากร โทษเดิมจำคุกไม่เกิน 6 เดือน แต่กฎหมายใหม่ จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี

คลิกที่รูปเพื่อขยายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก