วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่นท่ามกลางภัยพิบัติ
คนญี่ปุ่นทำไมถึงชาตินิยม ทำไมถึงเข้มแข็ง ทำไมมีระเบียบ ทำไมเสียสละเพื่อชาติกันมาก หนังและภาพยนตร์มีส่วนหล่อหลอมทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้คงอยู่ถึงปัจจุบันได้อย่างไร ??


1.2.3.4.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก