วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

รัฐบาลและปตท.ร่วมมือกับการไฟฟ้า ขูดรีดค่าไฟคนไทยจากรายการกลางเมือง ทางทีวีไทย ออกอากาศในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ได้เปิดเผยข้อมูลที่รัฐบาลและการไฟฟ้าได้ให้ข้อมูลลวงคนไทยผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนกันมานานมาก จนทำให้คนไทยแทบทั้งหมดไม่เคยรู้ว่า

ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเก็บจากภาคครัวเรือนมีอัตราที่แพงกว่า ค่าไฟฟ้าที่พวกโรงงานอุตสาหกรรมและ ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่จ่ายเสียอีก

โดยคุณอิฐบูรณ์ อ้นวงศา หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ได้เปิดเผยข้อมูลค่าไฟฟ้าที่คนไทยโดนรัฐบาลและการไฟฟ้าเก็บค่าไฟคนไทยแพงกว่าภาคธุรกิจ

แถมรัฐบาลพยายามหลอกให้คนไทยต้องประหยัดไฟ ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว คนไทยทั้งประเทศกลับใช้ไฟน้อยกว่ากลุ่มธุรกิจและหน่วยงานราชการหลายเท่าด้วยซ้ำกรณีรัฐบาลและการไฟฟ้าหลอกลวงผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงน้ำท่วมปี2554

คุณอิฐบูรณ์ กล่าวว่า "หลายบ้านเจอน้ำท่วม หนีออกจากบ้าน บ้านไม่ได้ใช้ไฟเลย ไม่ได้อยู่กับบ้านเลย ตอนนั้นรัฐบาลได้ประกาศว่า รัฐจะลดค่าไฟให้ผู้ประสบอุทกภัย ไม่เก็บค่าไฟช่วงน้ำท่วมแก่ผู้ประสบอุทกภัย แต่ความจริงรัฐบาลและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกลับฉวยโอกาสตอนนั้น นำเอาค่าFT ที่มันสะสมมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านั้นเกือบ 1 บาท เอาไปยัดอยู่ที่ค่าไฟฟ้าฐาน

พอเรากลับบ้านหลังน้ำลด เราใช้ไฟปริมาณหน่วยเท่าเดิมเลย ก็มีเสียงโวยวายเกิดขึ้นเลยว่า ทำไมใช้ไฟเท่าเดิม จำนวนหน่วยเท่าเดิม แต่ทำไมค่าไฟถึงได้แพงขึ้น ? ก็จะไม่เพิ่มได้ไงล่ะ ก็ค่าFT แอบถูกยัดเข้าไปในค่าไฟฟ้าฐานอีก 1 บาท"


กรณีภาคครัวเรือน โดนเก็บค่าไฟฟ้าฐาน และค่า FT แพงกว่ากลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานราชการ ตามรูปนี้

อัตราค่าไฟฟ้าฐานครัวเรือน เปรียบเทียบกับภาคธุรกิจจะเห็นได้ว่า ค่าไฟฟ้าฐาน

ภาคครัวเรือนถูกคิดค่าไฟฟ้าฐานที่หน่วยละ 3.3 บาท

ธุรกิจขนาดเล็ก เช่นร้านค้าเล็กๆ  เช่นห้องแถว หรือร้านโชว์ห่วย ถูกคิดค่าไฟฟ้าฐานที่หน่วยละ 3.6 บาท

ธุรกิจขนาดกลาง เช่น ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจSME ถูกคิดค่าไฟฟ้าฐานที่หน่วยละ 3.2 บาท

ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ถูกคิดค่าไฟฐานหน่วยละ 3.0 บาท

หน่วยงานราชการ ถูกคิดค่าไฟฟ้าฐานที่ หน่วยละ 2.5 บาทเท่านั้น

แถมหน่วยราชการนำเงินจากกองทุนอุดหนุนพลังงานที่หักจากค่าน้ำมันที่ประชาชนใช้ไปอุดหนุนค่าไฟฟ้าของหน่วยงานของภาครัฐเองอีกด้วย

-----------------------

ดูอัตราค่าไฟฟ้า FT ภาคครัวเรือน เทียบกับภาคธุรกิจ
ภาคครัวเรือน ถูกคิดค่าไฟฟ้า FT ที่ 3.6 สตางค์/หน่วย

ธุรกิจขนาดเล็ก เช่นร้านค้า ร้านโชว์ห่วย ถูกคิดค่าไฟฟ้า FT ที่ 3.9 สตางค์/หน่วย

ธุรกิจขนาดกลาง เช่นห้างสรรพสินค้า และธุรกิจSME ถูกคิดค่าไฟฟ้า FT ที่ 3.5 สตางค์/หน่วย

ธุรกิจขนาดใหญ่ เช่นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ประเภทโรงงานผลิตรถยนต์ เป็นต้น กลับถูกคิดค่าไฟฟ้า FT ที่ 3.3 สตางค์/หน่วยเท่านั้น

หน่วยราชการ ถูกคิดค่าไฟฟ้า FT ที่ 2.8 สตางค์/หน่วย

------------------------

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนมีปริมาณ 80 % แต่กลับใช้ไฟฟ้าเพียง 22 %จากจำนวนไฟฟ้าที่มีทั้งประเทศเท่านั้น

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า(หรือปริมาณใบแจ้งหนี้) ภาคครัวเรือนมีปริมาณมากที่สุด


แม้ภาคครัวเรือนจะมีปริมาณผู้ใช้ไฟมากที่สุด แต่ภาคครัวเรือนกลับใช้ปริมาณไฟฟ้าเพียง 22% จากปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศเท่านั้นในขณะที่ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยราชการ กลับใช้ไฟฟ้ามีปริมาณรวมกันมากถึง 66% ของปริมาณไฟฟ้าที่มีทั้งประเทศ

-----------------------

สรุป

มันตลกดีนะครับที่ ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด กลับถูกเก็บค่าไฟฟ้าแพงที่สุด ทั้งๆ ที่ครัวเรือนไทย ส่วนใหญ่ก็แค่ใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเท่านั้น

บางครัวเรือนที่ยากจน ก็มีแค่ไฟ 1 ดวง พัดลม 1 ตัว กับหม้อหุงข้าว 1 ใบ หรืออาจมีทีวีเล็กๆ อีกสักเครื่องเท่านั้น แต่ครัวเรือนเหล่านี้ก็กลับต้องถูกเก็บค่าไฟฟ้าฐาน และค่าไฟฟ้า FT จากรัฐบาลและการไฟฟ้าในอัตราที่แพงกว่าที่ห้างสรรพสินค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องจ่ายเสียอีก

ทั้งๆ ที่กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมพวกนี้ คือพวกที่ทำให้ประเทศไทยต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้ามาคอยป้อนให้จนเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ประเทศไทยอาจตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าก็ตาม

ธุรกิจทั้งขนาดกลางและใหญ่ ต่างพากันตักตวงผลกำไรและทรัพยากรจากคนไทยไปในต้นทุนถูกๆ แต่ได้กำไรสูงๆ เข้าบริษัทตัวเอง ปล่อยภาระเรื่องมลภาวะเป็นพิษจากการผลิตไฟฟ้าให้คนไทยกลับต้องแบกรับไปแทน

ไหนรัฐบาลและการไฟฟ้าเคยบอกว่า ผู้ใช้ไฟฟ้ามากต้องจ่ายค่าไฟแพงในอัตราก้าวหน้า ?!

และอย่ามาอ้างว่า การที่เก็บค่าไฟจากโรงงานและห้างสรรพสินค้าถูกๆ ก็เพื่อไม่ให้สินค้าราคาแพง !! นี่แหละคือคำหลอกลวงคำโตของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ใช้หลอกประชาชน 

ไม่มีหรอกที่พวกนี้จะคิดราคาสินค้าถูกเพราะค่าไฟถูก มีแต่ตักตวงกำไรจนพุงกางล่ะสิไม่ว่า แบบนี้แหละที่เขาเรียก นักการเมืองเอื้อประโยชน์พวกนายทุน !!

ไหนจะลดภาษีนิติบุคคลให้พวกกลุ่มธุรกิจ10% ไปแล้ว หรือจะนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ทางด้านภาษีต่างๆ มากมาย สุดท้ายคือพวกนายทุนรวยเอาๆ พร้อมทิ้งมลภาวะเป็นพิษไว้ให้คนไทย

ส่วนคนไทยนอกจากจนลงๆ สุขภาพเสื่อมลงๆ แถมยังต้องจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันแพงกว่าพวกนายทุนแล้ว

ถ้าไม่เรียกว่า รัฐบาลร่วมกับปตท. และการไฟฟ้า ขูดรีดค่าไฟฟ้าจากคนไทย ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วครับ


คลิกอ่าน วิกฤติพลังงานไฟฟ้าไทย กับรัฐบาลชั่ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก