วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ป๋าเปลวสีเงิน ตีแผ่ สัตว์เพศเมียหน้าด้านโกงชาวนาวันนี้ขอยกบทความของป๋าเปลวสีเงิน มาลง เพราะป๋าเปลวเขียนถลกหนังพวกชั่วได้อย่างชัดเจนยิ่งนักว่า นี่คือความชั่วสุด ๆ ของสัตว์การเมืองนั่นคือ พวกรัฐบาลชั่วโกงชาวนา

ทั้ง ๆ ที่ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ เป็นผู้มีพระคุณต่อคนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินนี้ แต่อาชีพชาวนาที่ยากจนอยู่แล้วกลับต้องโดนพวกสัตว์ในร่างคนโกงอย่างหน้าด้าน ๆ และไม่เคยสำนึกในความผิดของพวกมัน

เชิญอ่านบทความป๋าเปลว สีเงินเถอะครับ อ่านแล้วเจ็บปวดเพราะสงสารชาวนาและแค้นแทนชาวนาจริง ๆ

-------------------------

วิสัชนาว่าด้วยคนและสัตว์

โชคร้ายของประเทศไทยที่ได้ "สัตว์ในร่างมนุษย์" เป็นผู้นำบริหารประเทศที่เรียกว่า "นายกรัฐมนตรี" 

เป็น "สัตว์เพศเมีย" ซะด้วย!

ด้วยเหตุนั้น ภาพที่จะไม่เกิดขึ้นได้เลยในสังคมมนุษย์โลก จึงเกิดขึ้นได้ที่ประเทศไทย ณ พ.ศ.๒๕๕๗ อันการบริหารและปกครองอยู่ใต้ระบอบทักษิณ คือ
"รัฐบาลโกงเงินค่ารับจำนำข้าวชาวนา"

จนชาวนา "ผูกคอตาย" เพราะไม่มีเงินดำรงชีวิตประจำวัน!

เมื่อชาวนาทวงถาม นายกรัฐมนตรีกลับอ้างว่า เพราะธนาคารไม่ให้กู้บ้าง เพราะยุบสภาฯ แล้วบ้าง เพราะกำนันสุเทพนำคนชุมนุมบ้าง!?

มันเป็นคำแก้ตัวที่ไม่ใช่ไร้แค่ความรับผิดชอบ แต่มันไร้ความเป็นคนเลยทีเดียว
เพราะถ้าเป็นคนต้องมีหิริ คือ ละอายต่อบาปที่โกงชาวนา มีโอตตัปปะ คือ เกรงกลัวต่อบาปที่ทำกับชาวนานั้น

และมีสำนึกถึงผิดที่ตัวเองทำ ด้วยความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่แห่งตน พร้อมทั้งแก้ไขสิ่งผิดนั้น

เยี่ยงนี้ จึงจะนับเป็นคนได้

ส่วนที่ "ปัดความรับผิดชอบ" ทั้งมวลด้วยไม่สำนึก เที่ยวไปโทษคนโน้น-คนนี้ ไม่เคยโทษตัวเองเลยนั้น

เยี่ยงนี้นับเป็นคนก็ไม่ได้ !!

นับเป็นสัตว์ ก็ยังสูงไป สำหรับนังคนนี้.....!

เพราะสัตว์บางชนิดมันยังมีสำนึก รู้ผิด-รู้ถูก เช่นสุนัข เมื่อรู้ว่าผิด มันจะแสดงอาการ หลุบตา หู-หางตก

หลบไปซุกจ๋องๆ ไม่ออกมาเพ่นพ่าน ซึ่งตรงข้ามกับสิ่งเทียมนายกฯ ของไทยที่ชื่อยิ่งลักษณ์ ดังทุกวันนี้!

บทสรุป "ความต่างระหว่างคนกับสัตว์ มันก็มีสั้นๆ แค่นี้ว่า "คนโกงย่อมเลวกว่าสัตว์"

เพราะสัตว์โกงไม่เป็น และสัตว์ไม่เคยโกงใคร!

ถ้าพูดถึงการโกงในภาครัฐบาล เท่าที่ปรากฏเป็นข่าว จากอดีตถึงปัจจุบัน จะโกงกันในรูปคอร์รัปชัน ผ่านโครงการ ผ่านเงินช่วยเหลือ ผ่านนโยบาย ผ่านงบประมาณ ผ่านทรัพยากร ผ่านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผ่านการเบียดบัง และผ่านลาภอันมิควรได้ เหล่านี้เป็นต้น

ก็จะสังเกตเห็นว่า ต่อให้คนนั้นเลวด้วยการโกงขนาดไหน ก็ไม่ชั่วช้าเลวทรามถึงขั้นลงไปโกงระดับล้วงกระเป๋า "ชาวไร่-ชาวนา" 

ซึ่งถือว่า... ชาวนา คือบุบผาวรรณะดอกหญ้า สวยงามเท่ากับความบอบบาง อัน ธรรมชาติสร้างให้มาหล่อเลี้ยงทั้งชีวิตมนุษย์และจิตวิญญาณโลก

ซึ่งต้องทะนุถนอมรักษา เท่ากับ น่าสงสารและเห็นใจ!

แต่รัฐบาลเพื่อไทย ภายใต้ระบอบทักษิณ อันมีนางยิ่งลักษณ์เป็นนายกฯ เธอทำในสิ่งที่ผู้นำประเทศ "ที่เป็นคน" ทั้งโลก เขาไม่ทำกัน

คือโกงเงินค่ารับจำนำข้าวจากชาวนาซึ่งๆ หน้า รวมแล้วกว่า ๑.๓ แสนล้านบาท

ยังไม่นับในส่วนอาศัยข้าวชาวนานั้นไป "โกงเงินหลวง" อีกไม่รู้เท่าไหร่!?

ผมเหนื่อย เอียน ขยะแขยง เกินทน ที่จะยกเรื่องราวการโกงชาวนาของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาแจกแจงถึงเสนียดชั่วให้ติดตัวเองซ้ำๆ ซากๆ

ขณะนี้ อย่าว่าแต่ภายในประเทศเลย...!

นอกประเทศ ด้วยสื่อแขนงต่างๆ เขาโพนทะนา...ประเทศไทย โดยยิ่งลักษณ์ น้องสาวทักษิณ โกงชาวนา จนระบือลือลั่นไปทั้งโลกแล้ว!

เขาตีแผ่กระทั่งว่า ด้วยนโยบายอ้างชาวนาบังหน้าไป "โกงชาติ" อีกต่อนั้น เป็นอานิสงส์ให้พม่า-เขมร-ลาว "ขนข้าวข้ามแดน" เข้ามาขายในราคาจำนำ ได้เงินสด รวยกว่า-สบายกว่า ชาวนาไทยอีก!

ตรงนี้แหละ เป็นคำตอบส่วนหนึ่งของเงินรับจำนำข้าว ๗ แสนกว่าล้าน ว่า รัฐบาลขายข้าวได้คืนมาแค่ ๑.๘ แสนล้าน แล้วส่วนต่าง ๔-๕ แสนล้าน มันหายไปไหน?

หายไปตรง.....

๑.โรงสีโครงการรัฐบาล รับซื้อข้าวชาวนาแค่เกวียนละ ๑๐,๐๐๐-๑๑,๐๐๐ บาท แล้วสมคบขายรัฐบาลเต็มราคาจำนำเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒.พวกในขบวนการมันนั่นแหละ เอาข้าวลักลอบจากเขมร-ลาว-พม่า ซึ่งซื้อในราคาถูกกว่าข้าวไทย แล้วขายเข้าโครงการ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓.พวกในขบวนการมันนั่นแหละ "เวียนเทียน" ข้าวตันเดียว เวียนขายเอาเงินหลวง ๑๕,๐๐๐ ได้ ๒-๓ รอบ

บางโรงสี ให้ขับรถบรรทุกข้าวผ่าน แล้วเวียนออกไปเลย อย่างนี้มันก็ทำกัน!

ไม่รวยฉิบหายจากโกงข้าวกันแค่คนระบอบทักษิณ-เจ๊ ด.-นัง ย. เท่านั้น ยังรวยเรี่ยราดไปถึงคนรัฐตามชายด่าน-ชายแดน กระทั่งตะกวดตรวจถนนย่านปทุมธานี
ซุ่มจับรถขนข้าวเขมร แล้วรีด...!

คืนๆ รวยเป็นแสน แต่ละเดือน แบ่งกันตั้งแต่ เงี่ยงปลาทูยันมงกุฎครอบดาว "ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ" เป็นกอบ-เป็นกำ ตามระบอบทักษิณนิยม!

ชาวนาจำนำข้าวรอบ ๕๖/๕๗ ผ่านไปแล้วกว่า ๔ เดือน ได้ใบประทวนแทนเงินกันคนละใบ-สองใบ จนถึง ๙ ธันวา ๕๖ ยิ่งลักษณ์ยุบสภาฯ

คือหมายความว่า ติดหนี้ชาวนาก่อนแล้วกว่า ๔ เดือน ถึงจะมายุบสภาฯ แล้วอย่างนี้ อ้างชุมนุม อ้างยุบสภาฯ ได้อย่างไร?


ยิ่งลักษณ์อ้างยุบสภา เลยไม่มีเงินจ่ายชาวนาวงเงินรับจำนำข้าว ๕ แสนล้าน...มันเต็ม กู้ไม่ได้แล้ว ที่รับจำนำไว้ก่อนหน้าก็ยัดไว้ล้นโกดัง ขายไม่ได้ เพราะซื้อมาแพงกว่าราคาตลาด เว้นแต่เอาไปโกงกันเองได้

จึงไม่มีเงินหมุนเวียนรับซื้อข้าวรอบใหม่!

"ยักตื้นติดกึก-ยักลึกติดกัก" ๔ เดือนผ่านไป ก็ยังหาเงินจ่ายค่าข้าวประชานิยม ๑.๓ แสนล้านไม่ได้...

จนกระทั่งยุบสภาฯ เป็นรัฐบาลรักษาการ ไม่มีอำนาจสร้างหนี้-สร้างสินผูกพัน ทอดยาวมาอีก ๒ เดือน จนชาวนาสุดทน หมดทั้งทุนทำนารอบใหม่ ไม่มีทั้งเงินค่าใช้จ่ายรายวัน!

บาปกรรมที่ทำกับชาวนา ทำกับประเทศชาติ ทำกับระบบค้าข้าวของประเทศ ด้วยหวังใช้ประชานิยมซื้อคะแนนนิยมให้พรรคตัวเอง จึงเป็นบ่วงพันคอตัวเอง ดังขณะนี้!

ถ้ามีความเป็นคน "ซักนิด" เขาลาออกไปนานแล้ว จะไม่ลอยหน้า-ลอยดอก สู้เสียงด่า สายตาหยาม ของคนทั้งโลกอย่างที่นางยิ่งลักษณ์ลอยหน้า-ลอยตาอยู่ทุกวันนี้หรอก

และถ้ามีความเป็นคน "ซักครึ่ง" ย่อมละอายด้วยสำนึกในความเลวทรามตัวเองจากโกงชาวนา เขาจะไม่แค่ลาออก แต่จะเชือดคอตัวเองตาย หรือโดดดอยสุเทพลงมาตาย เป็นการสมาโทษด้วยซ้ำ!

และก็แปลก....

เห็นจะมีแต่สังคมข้าราชการ สังคมทหาร สังคมตำรวจ สังคมวิชาการ สังคมการศึกษา สังคมศาสนา สังคมสื่อ เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น

ทั้งรู้ ทั้งเห็น ตำตา-ตำใจโต้งๆ ว่า อีนาง-ไอ้นาย คนนี้-คนนั้น มันโกงชาติ ขายชาติ โกงกระทั่งชาวนา

แต่สังคมข้าราชการ และสังคมชาติ ยังคงค้อมหัว เอามือกอกระดุม

ขอรับ..กระผม..ครับ..ค่ะ

คือรับอำนาจชั่ว-คำสั่งชั่ว อันเป็นโทษกับสังคมชาติไปปฏิบัติกันอยู่ได้!

ผมไม่เข้าใจ ข้าราชการไปค้อมหัว หิ้วชายกระโปรงให้หญิงบริหารโกงชาติอยู่ได้อย่างไร ทั้งที่อยู่ในสภาพนายกฯ เถื่อนด้วยซ้ำ?

มันสง่างาม และมีเกียรติ เป็นหน้า-เป็นตา ทั้งกับตัวเองและวงศ์ตระกูลมากนักหรือ?
ช่วยกันจับแขน-ขาคนละข้าง นับ ๑..๒..๓ แล้วโยนใส่ถังขยะให้หมาแทะ นั่นแหละคือความสง่างามที่ได้จากการทำคุณให้กับชาติและสังคม!

มันบริหารกันเอาแต่ ตำแหน่ง-อำนาจ-เงิน เท่านั้น ดูซี...เมื่อวาน (๖ ก.พ.๕๗)

ชาวนายกขบวนไปทวงเงินถึงกระทรวงพาณิชย์ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นายยรรยง พวงราช นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ หนีเอาหัวไปมุดรูไหนอยู่มิทราบ?

ปล่อยให้ข้าราชการประจำระดับ "รองปลัดฯ" ซึ่งไม่มีอำนาจตอบเยส ตอบโน กับเจ้าหนี้คือชาวนา ออกมารับหน้าแทน

นี่คืออุทาหรณ์ข้าราชการ เกาะมือ-เกาะตีนการเมืองหวังใหญ่ ถึงเวลา นักการเมืองมันไม่เคยรับผิดชอบ กินแล้วก็ไป ทิ้งขี้ ทิ้งปัญหา ทิ้งฎีกาคุกไว้ให้ข้าราชการประจำรับหน้า-รับกรรม

วิบากกรรมสุดท้ายประเทศไทยกำลังจะสิ้น กำลังก้าวขึ้นสู่เส้นทางอนาคตสายใหม่ ฉะนั้น การปฏิบัติตนของข้าราชการ ควรเคารพนับถือคน

อย่าเคารพนับถือ "สัตว์ในร่างคน"!.


โดยเปลว สีเงิน


------------------------

ชาวนาสาปแช่งคนโกงชาวนา อี..่า ปู  ต้องตายห่าทั้งโคตร!!
ผมเห็นในข่าวทีวี ชาวนาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับชาวนาในรูป มีคนนึงถือป้าย

"มัวแต่ไป ว.5 ชาวนาจะตายห่าอยู่แล้ว"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก