วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ขอประณามพวกเสื้อแดงทำร้ายพระ หน้า ป.ป.ช.ผมเศร้าจังกับข่าวนี้ เช่นถ้าเราไม่พอใจพระเสื้อแดง ต่อให้เป็นพระของเสื้อแดง เราก็ไม่ไปทำร้ายผู้ที่ครองผ้าเหลืองแน่นอน

แต่ข่าวนี้เสื้อแดงทำร้ายพระ ที่เข้าไปห้ามปรามเสื้อแดง

เพื่อนในเฟสบุ้คอธิบายว่า

"ผู้ชุมนุม ของ กวป. ตามไล่ล่าชายคนนึง ที่เป็นผู้ชุมนุมของกปปส. ที่วิ่งหลบไปในซอยหรือละแวกใกล้เคียง


จังหวะเดียวกันกับพระที่มาจากกาฬสินธุ์ เพื่อมางานบุญบ้านญาติในซอย พระเพียงทักผู้ที่ตามไล่ล่า ว่า "แบบนี้ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนน่ะโยม" จากนั้นมีหนึ่งในผู้ชุมนุมที่ตามไล่ล่า หรือผู้ชุมนุมของ กวป. ตะโกนและอ้างว่า "ไอ้นี่มันพระปลอม.."


จากนั้นก้อกรูกันเข้าทำร้ายพระสงฆ์รูปนั่น ตามรุมทำร้ายเป็นเวลาหลายนาทีและมีการกระย่ามพระไปตรวจค้น หลังจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเหมือนอย่างที่กลุ่มคนที่รุมทำร้ายต้องการให้เจอ มีเพียงแต่ใบสุทธิ และของใช้ส่วนของภิกษุรูปนี้เท่านั้น


จากนั้นจึงมีคนขอให้กลุ่มคนชั่วเหล่านี้ คืนย่ามให้ภิกษุไป ต้องขอบคุณร้านค้าแถวนั้น ที่ให้ภิกษรูปนี้เข้าไปพักอาศัยก่อนกลุ่มคนชั่วพวกนี้ จะทำร้ายภิกษุรูปนั้นมากกว่านี้ !!"

ถ้าพวกเสื้อแดงไม่เห็นแก่พระรูปนี้ ก็ควรจะเห็นแก่ผ้าเหลืองบ้าง

พวกเสื้อแดงเลวจริง ๆ พวกนี้มันเป็นเช่นพวกคอมมิวนิสต์ไม่มีพระในใจแล้ว

ถึงแม้คนทั่วไปก็เช่นกันไม่ควรโดนใครทำร้ายทั้งสิ้น แล้วนี่พระแค่รูปเดียว พวกเสื้อแดงก็ไม่เว้น รุมทำร้ายพระได้อย่างถ่อยสถุลเยี่ยงหมาหมู่

เชื่อมั้ย พวกเสื้อแดงพอได้เห็นคลิปนี้ แล้วรู้ว่านี่คือพระจริง ๆ แทนที่พวกมันจะสลดและสำนึก พวกมันกลับอ้างว่า พระเลว ๆ ก็สมควรโดน

เฮ่อ.. สัตว์นรกชิงมาเกิดแท้ ๆ ไอ้พวกเสื้อแดง

-------------

กลุ่มเสื้อแดง กวป.นำโดย “ศรรักษ์” พาพวก 300 คนบุก ป.ป.ช.ฝ่าแนวรับตำรวจ ไล่ กปปส.ออกจากพื้นที่ ประกาศจุดยืนให้ตรวจสอบกรรมการทั้ง 7 คนของ ป.ป.ช.ไม่ได้รับโปรดเกล้าฯ

ขณะที่พระสงฆ์เดินเข้าไปต่อว่าทางกลุ่มเสื้อแดง กวป.ทำเกินกว่าเหตุ กลับโดนรุมทำร้าย

อ่านรายละเอียดข่าวที่ http://astv.mobi/Ay3uS7A
ผมรู้ว่า พวกเสื้อแดงพยายามจะปกป้องยิ่งลักษณ์ให้พ้นจากคดีจำนำข้าว

ตอนนี้พวกเสื้อแดงกำลังเล่นประเด็นเรื่อง กรรมการ ป.ป.ช. บางคนโดยเฉพาะนายวิชา มหาคุณ ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้ง

ซึ่งประเด็นเรื่อง ป.ป.ช. ยังไม่ได้โปรดเกล้านั้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เคยวินิจฉัยไว้แล้ว ตามข่าวนี้

v

v

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีบุคคลบางกลุ่มยื่นหนังสือขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.2549 นั้น 

ขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจอันดีของประชาชน ว่าความชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปรากฏชัดเจนตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขแดงที่ อม.7/2556 ซึ่งวินิจฉัยไว้ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2556 ในคดีระหว่าง โจทก์คือคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ จำเลย ได้แก่ 
นายโภคิน พลกุล จำเลยที่ 1 ,
นายประชา มาลีนนท์ จำเลยที่ 2 ,
นายวัฒนา เมืองสุข จำเลยที่ 3 ,
พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ จำเลยที่ 4 ,
บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอย เอจี แอนด์ โค เคจี หรือ บริษัท จีดี ยูโรเปียน แลนด์ซิสเต็ม – สไตเออร์ จำกัด จำเลยที่ 5 
และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน จำเลยที่ 6 

โดยวินิจฉัยประการแรกตามข้อโต้แย้งว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. โจทก์ ไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ การแต่งตั้งจึงไม่ชอบด้วยพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 หรือไม่

นายสรรเสริญ กล่าวว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งอยู่นี้ เป็นคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวในข้อ 1 กำหนดให้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับต่อไป โดยให้งดการบังคับใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหา 

ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมิได้มาจากการสรรหาตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 7 จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการแต่ประการใด และถือว่าเป็นคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

ในที่สุดศาลจึงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 12 ปี และจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 10 ปี อันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป ส่วนการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้น รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชุดนี้ก็ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อประธานวุฒิสภาครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ

---------------------

ซึ่งพวกเสื้อแดงระดับแกนนำ พวกนี้มันรู้ดีว่า ยิ่งลักษณ์คงไม่รอดคดีจำนำข้าวแน่นอน แต่พวกแกนนำแดงจะแถว่า องค์กรอิสระกลั่นแกลัง

แต่ถ้าเราดูที่กฎหมายและดูที่หลักฐานกันจริง ๆ รัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนแน่นอน

แต่ที่แย่ที่สุดคือ ยิ่งลักษณ์ไม่เคยห้ามปรามความถ่อยของเสื้อแดงเลย แถมยังพูดยุยงแบบอ้อม ๆ ให้เสื้อแดงออกมาต่อต้านองค์กรอิสระอีกด้วย

ยิ่งลักษณ์ ชั่งเลวได้สมบูรณ์แบบจริง ๆ

คลิกอ่าน รัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้าข่ายฉ้อโกงประชาชนจริงหรือ ?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก