วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แซน ชนิกา ถามเรื่อง ปรส. - พิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล ตอบให้


เรื่อง ปรส. ที่โอ๊ค พยายามจุดกระแสถามพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อหวังกลบกระแสโครงการจำนำข้าวที่สร้างความเสียหายให้แก่ชาติของยิ่งลักษณ์

ล่าสุด หลานสาวของทักษิณ ที่ชื่อ ชนิกา วงศ์นภาจันทร์ หรือ แซน ได้อวดฉลาดโพสถามเรื่อง ปรส. กับประชาธิปัตย์ สมทบกับโอ๊คตามนี้แซน ชนิกา หลานทักษิณยิ่งลักษณ์ โพสต์เฟสบุ๊ค เรื่อง ปรส. ถาม ปชป. ดังนี้

1. รัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ. 2539-2540) ได้ออก พระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 จัดตั้ง “องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส.” (Financial Secter Restructuring Authority: FRA) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2540

2. รัฐบาล พล.อ.ชวลิต แต่งตั้งคณะกรรมการ “ปรส. ยุคชวลิต” โดยมี นายธวัชชัย ยงกิตติกุล เป็น ประธาน ปรส. ชุดแรก ในวันที่ 27 ตุลาคม 2540

3. รัฐบาล พล.อ.ชวลิต ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540

4. พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลชวลิต และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้ง ปรส. แต่อย่างใด

5. พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2540 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการลอยตัวค่าเงินบาท กล่าวคือ “ปรส. ยุคชวลิต” ได้สิ้นสุดลงหลังจัดตั้งกองทุนได้เพียง 16 วันเท่านั้น

6. นายชวน หลีกภัย ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2540 (รัฐบาลชวน 2 : พ.ย. 40 – ก.พ. 44)

7. รัฐบาลชวน 2 ได้มีการสรรหาผู้เหมาะสมเข้ามาเป็นประธาน ปรส. แทน นายธวัชชัย ยงกิตติกุล ที่ลาออก โดยนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้น เป็นผู้ทาบทาม นายอมเรศ ศิลาอ่อน

8. รัฐบาลชวน 2 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ “ปรส. ยุคชวน” โดยมี นายอมเรศ ศิลาอ่อน เป็นประธาน ปรส. และนาย วิชรัตน์ วิจิตรวาทการเป็นเลขาธิการ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2540 ซึ่งภายหลังนายวิชรัตน์ มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ จึงมีการแต่งตั้ง นายมนตรี เจนวิทย์การ เป็นเลขาธิการ ปรส. แทน

9. “ปรส. ยุคชวน” แต่งตั้งโดยรัฐบาลชวน2 สั่งปิดกิจการถาวร 56 สถาบันการเงิน

10. “ปรส. ยุคชวน” แต่งตั้งโดยรัฐบาลชวน 2 ดำเนินการนำสินทรัพย์ 56 สถาบันการเงิน ประมูลขายแบบ “เหมาเข่ง” ในราคา “เลหลัง” กล่าวคือสินทรัพย์ที่นำไปประมูลขายทอดตลาด ได้รับการประเมิณว่ามีมูลค่า สูงถึง 851,000 ล้านบาท ถูกขายทอดตลาดไปเพียง 190,000 ล้านบาท เท่านั้น

11. รัฐบาลชวน 2 ตราพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับ เพื่องดเว้นภาษีแก่ผู้ซื้อสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนต่างประเทศ และ ยกเว้นภาษีให้กองทุนรวมฯ เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายซื้อ ใช้กองทุนรวมฯ (กองทุนต่างชาติ) ที่ไม่มีสิทธิเข้าประมูล เข้ามาใช้สิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีฯ

สรุปแล้วงานนี้ ถ้าพิจารณาจาก 11 ข้อเท็จจริงนี้ ใครเกี่ยวไม่เกี่ยว ก็คงต้องใช้ “วิจารณญาณ” อ่านกันดูเองนะคะ

ที่มา มติชนออนไลน์

----------------

พอดีคำถาม ของ แซน ชนิกา มันเผอิญไปตรงกับที่คุณพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล ได้โพสเฟสบุ๊ค เพื่อตอบโต้เพจ uddthailand ที่พยายามบิดเบือน โดย คุณพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล ได้โพสในเฟสบุ๊คตามนี้
ขบวนการบิดเบือนหนีตาย
ยุทธการโกหกคำโต

มีผู้ปรารถนาดี
ถ่ายภาพเพจจากfb.ที่ไหนสักแห่งส่งมาให้ทางไลน์ เปิดเผยให้เห็นว่า
ยุทธการบิดเบือน "โกหกคำโต"
ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นขบวนการ โดยแบ่งหน้าที่กันทำเป็นเครือข่าย หลายกลุ่ม
เพื่อช่วยอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์
ให้พ้นจากความผิดในคดีรับจำนำข้าว
โดยพยายามริดรอนความน่าเชื่อถือ ของปปช. ผู้ได้ชี้มูลความผิด ให้ดำเนินคดี

ผมออกมาชี้แจงเรื่อง ปรส.โดยเปิดเผยตัวตนชัดแจ้ง ต้องรับผิดชอบด้วยเกียรยศของตนเอง ที่เป็น รมช.กค. อยู่ในช่วงเวลาขณะนั้น

แต่เพจที่ขึ้นมานี้ โดยกลุ่มบุคคลลึกลับ
ไม่เปิดเผยตัวตัว ใช้ชื่อ UDD.Thailand
แต่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง ตั้งแต่ใน ภาพ แยกรัฐบาลชวลิต และชวน หลีกภัย

ขอเรียนว่า
ที่ระบุในช่องสีแดง และสีเขียว ล้วนเป็นเท็จคือ

1 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(แท้จริงต้องระบุรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นไว้ด้วย)

1.1 "ก่อตั้ง ปรส.ขึ้นมาโดยแยกหนี้ดี ออกจากหนี้เสีย" เป็นเท็จ

ปรส.ตั้งขั้นโดย พรก. วันที่ 22 ตค.40 ประกาศราชกิจจาฯ 24 ให้มีผลบังคับใช้ 25 ตค.40 แล้วรัฐบาล ชวลิตฯ ลาออกวันที่ 6 พย. 40 กำหนดอำนาจในการชำระบัญชีเป็นของ ปรส.โดยเบ็ดเสร็จ

ไม่มีข้อกำหนดที่ใดว่า "โดยแยกหนี้ดีออกจากหนี้เสีย" การประมูลขายสินทรัพย์โดยวิธีใดเป็น อำนาจของ ปรส. รัฐบาลก้าวก่ายแทรกแซงไม่ได้

1.2.ขณะนั้นยังไม่มีใครทราบ ได้ว่า ปรส.จะอนุญาตให้ 58 สถาบัน การเงินกลับมาฟื้นฟูกิจการได้กี่แห่ง สินทรัพย์ที่จะต้องขายทอดตลาดมีเท่าไร สภาพสินทรัพย์เป็นอย่างไร จึงไม่มีข้อมูล จะประเมินได้ว่า จะขายสินทรัพย์ได้กี่เปอร์เซ็นของมูลค่าหนี้ ที่กล่าวว่า ได้ประเมินไว้ตั้งแต่ รัฐบาลชวลิตฯ ที่ตัวเลข 42.68% เป็นการกล่าวข้อมูลเท็จ

2. รัฐบาลชวน หลีกภัย
(ตั้งแต่ 14 พย. 40)

2.1 ที่กล่าวว่า "ตั้งคณะกรรมการ ปรส. ใหม่หมด" เป็นเท็จ

ตามพรก. รัฐบาลใหม่ ไม่สามารถปลด กก.ปรส.ที่ตั้งไว้แล้วได้ แต่หลังจากที่ ปรส.ได้วินิจฉัยปิด 56 สถาบันการเงิน เป็นการถาวรเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2540 แล้ว ประธาน และ เลขาธิการ ปรส. พร้อมกัน ลาออก

รมว.กค. ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้ตั้งประธาน ปรส.คนใหม่ กับตั้ง ผู้รักษาการ เลขาธิการคนใหม่ เท่านั้น ที่อ้างว่ามีการตั้งกรรมการ ปรส.ใหม่ ทั้งหมด เป็นการจงใจกล่าวคำเท็จ

2.2 "ประมูลขายสินทรัพย์จริงได้เพียง 24.99 % " เป็นความเท็จ

ข้อเท็จจริงคือ จากจำนวนสินทรัพย์ ทั้งหมด 748,091 ล้านบาท ประมูลขายไปได้เงินรวม 271,397 ล้าน บาท คิดเป็นสัดส่วน 35.31 %

ปรส.ชำระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2545 ซึ่งเป็นช่วงรัฐบาลไทยรักไทย มี พตท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว และคนจากไทยรักไทยในชื่อพรรคใหม่ก็ได้สืบทอดเป็นนายกรัฐมนตรีมาตลอด คือนายสมัคร สุนทรเวช นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ จนถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ข้อมูลเช่นนี้

รัฐบาล พตท.ทักษิณ ชินวัตร ต้องทราบดี หากไม่เป็นความจริง คงจะมีข้อมูลจาก ไทยรักไทย หรือพรรคเพื่อไทย ออกมายืนยันแล้ว

2.3 "ออกกฎหมายยกเว้นภาษี ให้แก่กองทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อ" เป็นความเท็จ

เพราะกฎหมายได้ยกเว้นภาษีใช้กับผู้ซื้อสินทรัพย์ทุกราย ไม่ใช่เฉพาะกองทุน ต่างชาติ ผู้ซื้อสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 55.57 เป็นผู้ประกอบการไทย ส่วนผู้ประกอบการต่างชาติมีเพียงร้อยละ 44.43 เท่านั้น

จากนี้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการตัดสินคดีความผิดเรื่องจำนำข้าว จะต้องมีสมุนบริวารเรียงแถวกันออกมาบิดเบือนเรื่อง ปรส. ในรูปแบบต่างๆเป็นขบวนการต่อไป

วิธีการต่อสู้กับการโกหกซ้ำซาก ก็คือต้องติดตามชี้แจงข้อเท็จจริง ย้ำความจริงซ้ำซากเช่นเดียวกัน

ข้อมูลดังกล่าว แม้บางท่านจะได้ผ่านตามาหลายครั้งแล้ว แต่ก็โปรดอย่าได้เบื่อหน่าย

ผมเองก็ต้องพยายามปลุกตนเองให้ ไม่เบื่อหน่ายที่จะตามชี้แจง จนกว่าคนอื่นๆในพรรคประชาธิปัตย์จะได้ตื่นจากหลับเสียที

หรือคนในรัฐบาลชวน หลีกภัย วันนี้ไม่เหลือใครอีกแล้วใน พรรคประชาธิปัตย์ ?? ?

19 11 57

-----------------

แนะนำอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ปรส. ที่ผมอธิบายอย่างมัน และเข้าใจง่าย ๆ ต่อได้ที่

คลิกอ่าน โอ๊คโชว์โง่ คดี ปรส. แถมอวยจำนำข้าวอย่างหน้าด้าน

คลิกอ่าน ทำไม ปรส. ไม่แยกหนี้ดีหนี้เสีย และความโง่ของโอ๊ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก