วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

คลิปพลเอกประยุทธฺ คืนความสุขให้คนในชาติ 9 ก.ย. 57


รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสนช.หลังวันที่ 9 ก.ย.
เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 4 ก.ย และจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกวันที่ 9 ก.ย. โดยมีวาระสำคัญคือการถกแถลงเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อ คสช.ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดังนั้น วันที่ 9 ก.ย.จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นทำงานของทุกกระทรวง หลังจากนั้นรัฐบาลจะแถลงนโยบายต่อสนช. โดยจะนัดเวลากับ สนช. อีกครั้งหนึ่ง หลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายแล้ว คสช.จะเป็นผู้ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการให้เชื่อมต่อกันระหว่างโรดแมประยะ 1 และระยะที่ 2เตรียมปรับระบบจัดเก็บภาษีเร็วๆ นี้

รัฐบาลตั้งเป้าให้คนไทยทุกคนหรือส่วนใหญ่สามารถเข้ามาสู่ระบบภาษีได้ สัก 70-80% เพื่อให้รัฐมีรายได้มากขึ้น เพื่อให้มีงบประมาณดูแลประชาชนได้ทั่วถึง รัฐบาลนี้มีหน้าที่จะทำให้ประชาชนเข้ามาอยู่ในระบบภาษีได้ โดยไม่ต้องกลัวการเสียภาษี เพราะการเก็บภาษีนั้นมีความเป็นธรรมอยู่แล้วคือผู้ที่มีรายได้น้อยก็เสียน้อย มีรายได้มากก็ต้องเสียภาษีมาก รัฐบาลจะมีการปรับปรุงภาษีอีกครั้งหนึ่งเร็วๆ นี้

ตัวเลขการส่งออกลดเพราะปัญหาความเชื่อมั่น
ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจพบว่าการค้า-การส่งออกของไทยลดลง ซึ่งคิดว่าเป็นเพราะเรายังคงใช้เทคโนโลยีเดิมในการผลิต ไม่มีการพัฒนาคุณภาพสินค้า ดังนั้นจึงต้องมีกองทุนต่างๆ รวมทั้งบีโอไอมาช่วยพัฒนาการผลิตสินค้าและคุณภาพสินค้าของ SME นอกจากนี้ ปัญหาความขัดแย้งในประเทศยังทำให้เกิดควาไม่มีเสถียรภาพ ลดความเชื่อมั่นลงการแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำต้องใช้เวลา

รัฐบาลพยายามทุกอย่างที่จะทำให้ราคาผลผลิตการเกษตรสูงขึ้น แต่รัฐก็ไม่สามารถอุดหนุนได้ทุกอย่างเพราะต้องระวังไม่ให้กระทบกับราคาตลาด พล.อ.ประยุทธ์ยอมรับว่าปัญหาราคายางตกต่ำเป็นปัญหาที่หนักพอสมควร วอนเกษตรกรประท้วงอย่างมีเหตุผลเพราะสินค้าการเกษตรบางตัวราคาตกตามตลาดโลก

"ถ้ายังยืนยันกันอยู่อย่างนี้ ราคาต้องเท่านี้ เท่านั้น ไปอย่างนี้ ผมตายไปแล้ว ทุกคนตายไปแล้วก็แก้ไม่ได้ ก็กลับมาแบบเก่า เพราะฉะนั้น จะต้องพัฒนาทั้งระบบขอให้เห็นใจด้วย การประท้วงอะไรต่าง ๆ ขอให้มีเหตุ มีผล วันนี้มีความจำเป็น เพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรอย่างเดียว แต่แก้ไปทุกปัญหา ที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน บางอย่างมาก บางอย่างน้อย ต้องแก้มากก่อน น้อยก็ค่อย ๆ แก้ คู่ขนานกันไป" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว


ไม่ยอมให้ใครล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าสถาบันกษัตริย์ไม่เคยมาเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นและตนจะไม่ยอมให้ผู้ใดนำสถาบันฯ ลงมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง

"ท่านต้องดูว่าที่ผ่านมาสถาบันทำหน้าที่อะไร ท่านทำทุกอย่างมาตั้งแต่อดีตในพื้นที่ ที่รัฐบาลไปไม่ถึงในที่ที่รัฐบาลยากจะไป ดูแลได้ไม่มากนัก ท่านก็ไปเสริมตรงนั้นให้ ท่านไม่เคยที่จะไปแย่งความรัก ความชอบอะไรจากใคร ท่านถือว่าทุกคนคือคนไทยของท่านทั้งสิ้น ท่านต้องมีหน้าที่ในการดูแลคน คนมีรายได้น้อย คนที่มีความเดือดร้อนเป็นหลักก่อน ช่วยรัฐบาลมาทุกรัฐบาล เพราะนั้นทุกคนต้องเข้าใจในกรณีนี้นะครับ ต้องมีสติใคร่ครวญหาเหตุผล อย่าไปเชื่อตามเขาปลุกปั่นอย่างโน้นอย่างนี้ ทำให้ไปล่วงละเมิดท่าน และพันต่อไปถึงกฎหมายอีก ว่าไปบังคับคนอะไรต่าง ๆ ไม่ใช่เลย

"วันนี้ประเทศไทยเข้มแข็งได้อยู่ 2 อย่าง 1.สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. คือความมั่นคงซึ่งต่างประเทศอาจจะมีไม่เท่าเราตรงนี้แต่เขาพัฒนาก็ต้องไปทั้ง 2 -3 อย่างด้วยกันในเรื่องของสถาบัน เรื่องของความมั่นคง เรื่องของการพัฒนาประเทศ ต้องไปด้วยกันทั้งหมด เพราะเราเป็นคนไทย อย่าไปเอาของตะวันตกมาทั้งหมด ผมเคยพูดไปแล้วว่าอย่าทำลาย อย่าสร้างบ้านเมืองใหม่โดยที่ต้องทำลายของเก่าทิ้งทั้งหมด"


เสนอพ.ร.บ.งบประมาณต่อสนช. 11 ก.ย.นี้

ความคืบหน้าในการพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ ขณะนี้เสร็จไปแล้วทั้ง 19 กระทรวง และมีส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงอีกจำนวนหนึ่ง ภาพรวมปรับลดไปได้ 4,496 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอ สนช.ในวันที่ 11 ก.ย. และเข้าสู่วาระการประชุม สนช. ในวันที่ 17 ก.ย. 57


ลงนามขายข้าวแบบ G2G กับฟิลิปปินส์

รัฐบาลได้อนุมัติลงนามความตกลกระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการขยายด้วยการขายข้าวแบบ G2G กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยมีสาระสำคัญคือรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ตกลงที่จะซื้อขายข้าวในปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี 2557 - 2559 เงื่อนไขขึ้นอยู่กับภาวะตลาดข้าวโลกและผลผลิตในทั้งสองประเทศ ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวในปี 2557 ประมาณ 1.45 ล้านตัน และยังมีแผนเปิดประมูลข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐอีกเร็วๆ นี้คสช.นำร่องตรวจสอบคอรัปชั่น 3 โครงการ

ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมามีการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในหลายๆ โครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐร่วมกับองค์การต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทยได้พิจารณาว่าจะนำระบบการบริหารจัดการมาตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการที่เรียกว่า COST มาตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ โดยโครงการนำร่องที่จะเข้าไปตรวจสอบเป็นโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการที่มีการลงทุนสูงมูลค่าเป็นหมื่นล้าน ซึ่งจะเข้าไปตรวจสอบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นการวางแผน ในเรื่องของการออกแบบ การก่อสร้าง ฯลฯเชื่อต่างประเทศเข้าใจสถานการณ์ไทย

กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามชี้แจงพัฒนาด้านการเมืองของไทยให้ต่างประเทศรับรู้ เช่น ขอให้ฟินแลนด์พิจารณายกเลิกข้อแนะนำด้านการท่องเที่ยว (Travel Advisory) เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยสงบเรียบร้อย ส่วนทางสหภาพยุโรปก็ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยอย่างใกล้ชิด และตระหนักถึงความซับซ้อนของสถานการณ์และเป็นกำลังใจให้คสช.แก้ปัญหา สหรัฐอเมริการก็ติดตามการดำเนินการตามโรดแมปของคสช. เช่นกัน แม้สหรัฐฯ จะมีความห่วงกังวลอยู่บ้างแต่ประสงค์จะร่วมมือกับไทยในประเด็นต่างๆ ต่อไปปัญหาทีวีดิจิตอล ให้กสทช.แก้ไข

กรณีการออกอากาศของระบบทีวีดิจิตอลให้ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) กสท. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์) ไปดำเนินการ ในส่วนของ คสช. ก็จะดูแลให้ในภาพรวม แต่ขอให้กสทช.และกสท.แก้ปัญหาให้รอบคอบและเป็นไปตามกฎหมาย และคำนึงถึงประชาชนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด การแจกคูปองเร่งรัดให้ทำให้เร็วกว่าเดิม อนุมัติไปแล้วก็ต้องรีบดำเนินการให้ถึงประชาชนให้ได้โดยเร็วไม่อยากคงกฎอัยการศึก แต่ยังยกเลิกไม่ได้

ขอให้ประชาชนอย่ากังวลเรื่องของกฎอัยการศึก ตนได้พยายามทุกอย่างที่จะทำให้ทุกสถานการณ์คลี่คลายได้โดยเร็ว คสช.ไม่ได้ต้องการจะคงกฎอัยการศึกไว้ แต่คณะทำงานติดตามสถานการณ์พบว่ายังมีปัญหาอยู่ที่ทำให้ยกเลิกไม่ได้ แต่จะมีการลดไปตามลำดับในระยะเวลาข้างหน้าหวังทัพนักกีฬาไทยคว้า 20 เหรียญทองในเอเชียนเกมส์

จากการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เกาหลีใต้ไว้ที่ 13 เหรียญทองนั้น พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าเป็นเป้าหมายที่ต่ำไป และคาดหวังให้ทัพนักกีฬาไทยคว้า 20 เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้

พล.อ.ประยุทธ์ปิดท้ายโดยกล่าวว่าถ้าหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็ให้ถามตนได้เพราะคงต้องเจอกันอีกนาน "อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนแล้วกัน รักพวกเรา รักพวกผมก็ รักน้อย ๆ แต่รักนานๆ ขอบคุณ"

ที่มา ไทยพีบีเอส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่งเปิดรับการแสดงความคิดเห็นครับ ทุกความเห็นคือกำลังใจ
แล้วอย่าลืมแวะไปที่บล้อคมุมมอง-ใหม่เมืองเอกนะครับ ขอบคุณ/ใหม่ เมืองเอก